Populært ungdomstilbud i Eidsberg

Eidsberg kommune satser på barn og unge. Et resultat av det er ”Pilot´n”, som er elevbedrift og ungdomshus i ett og samme lokale. - Ungdommene vil nesten ikke gå hjem, smiler leder Brita Fladberg.

I ett skoleår har elevene ved Eidsberg ungdomsskole hatt et flott tilbud etter skoletid. Ungdomshuset ”Pilot´n” er åpent to ettermiddager i uka, og tilbudet er svært populært.

–    Det er helt tydelig at ungdommene selv ønsker et slikt tilbud, det er nesten slik at de ikke vil gå hjem! Hit kan de komme og lese lekser, møte voksne, det er felles måltider og masse aktiviteter. Ungdommene er selv med på å bestemme hva som skal skje på huset, men alle aktiviteter er i tråd med skolens verdier og retningslinjer, sier leder Brita Fladberg.

Forebygging
Elevbedriften ”Pilotskolen” holder til i de samme lokalene på dagtid. På tirsdager og torsdager, når ”Pilot´n” er åpen, kan elevene gå rett fra skolen til ungdomshuset som ligger like ved. Alternativet for mange er å være alene hjemme, eller å henge på kjøpesenteret.

–    Arbeidet med skole og fritidstilbud på samme sted er en del av oppvekstplanen for Eidsberg, og er ett av tiltakene som prioriteres for planen i 2009. Dette er et veldig viktig forebyggende folkehelsetiltak, og bidrar også til å utjevne helseforskjeller, sier Fladberg.

I vinterhavåret holder ungdomshuset åpent tre kvelder i uka. I den mørke årstiden er behovet for et sted å være etter skoletid enda større for mange. Ungdomskontakt ved Familiesenteret i Eidsberg, Sven Erik Windt, understreker at tilbudet er viktig.

–    Det er veldig stort behov for et slikt tilbud til ungdom. Pilot´n tilbyr mange aktiviteter, og er et sted hvor ungdom kan ha uformell kontakt med voksne, noe som også er viktig, sier han.

Folkehelsesamarbeid mot helseforskjeller
Leder Brita Fladberg berømmer både kommunen, det tverrfaglige folkehelsesamarbeidet og det lokale næringslivet for engasjementet de har vist for ungdom og oppvekstvilkår.

–    Engasjementet er stort i Eidsberg. De kommunale virksomhetene bidrar med ressurser og virksomhetsleder ved skolen har vært veldig positiv til en forlenget skoledag etter kl 14. Samarbeidet mellom kommunen, politi/lensmann og skolen og andre involverte er veldig bra. I tillegg har lokale bedrifter stilt opp og totalt sponset med nærmere to hundre tusen, slik at vi kunne kjøpe oss en minibuss. Det er vi veldig takknemlige for, sier hun strålende fornøyd.

Det mangler heller ikke på planer for den videre driften av huset. På sikt skal også andre frivillige aktører inn, for eksempel natteravnene. Målet er at ”Pilot´n” skal bli et allbrukshus som skal tjene flere grupper i lokalsamfunnet, som et ledd i arbeidet med utjevning av helseforskjeller i kommunen.

–    Vi arrangerer for eksempel foreldrekaffe, som også har blitt populært. Mange kvier seg kanskje litt for å gå på vanlige foreldremøter på skolen, her kan vi tilby en uformell arena hvor foreldre kan bli kjent. Fra før av har vi jo også Familiesenteret her i Mysen, så vi håper og tror at vi skal kunne nå de fleste grupper i lokalsamfunnet, sier Brita Fladberg.