Plan og oversiktsarbeidet i Østfold

Helseoversikt er et utviklingsarbeid som partnerskapet Østfoldhelsa samarbeidert om. En felles arbeidsgruppe arbeider nå med en mal som er basert på Helsedirektoratets veileder.

 

På koordinatormøte i Sarpsborg fredag den 17. januar ble gruppens arbeid så langt presentert for en engasjert forsamling.