På venteliste for å slutte å røyke

Så langt har 105 østfoldinger fullført røykeavvenningskursene til Folkehelseprogrammet. Aller størst er interessen i Sarpsborg, Fredrikstad og Våler. - Her har pågangen vært så stor at vi har operert med ventelister, sier leder av Folkehelseprogrammet Arvid Wangberg.


Folkehelseprogrammet
starter opp et røykeavvenningskurs hver gang det melder seg på minst ti
personer i et område. I alt er det så langt gjennomført 8 kurs i hele
Østfold.. Tre kurs er holdt i Våler og to i Fredrikstad. I tillegg til
de ovennevnte er det arrangert kurs i Rakkestad, Askim pg Sarpsborg.
13. januar 2003 starter også et andre kurs i Sarpsborg.


Tidligere har vi kun kjørt kurs i kommunene som er med i
Folkehelseprogrammet. Imidlertid har det vist seg at etterspørselen
etter et kurs i Halden har vært veldig stor. Derfor kommer
Folkehelseprogrammet i samarbeid med AOF til å starte kurs også her,
sier Wangberg.

. Deltagerne får tilbake kursavgiften på 750
kroner hvis de holder seg røykfrie. Foreløpig er det ikke klart hvor
mange av de 105 som har stumpet røyken for godt.

– Men AOF har gode resultater fra tidligere kurs, så vi håper at den tendensen holder seg, sier Wangberg.