Østfoldnettverk av Trygge lokalsamfunn

Kommunene, Rakkestad, Fredrikstad og Spydeberg har fra våren 2010 dannet et Østfoldnettverk av Trygge lokalsamfunn.

Kommunene som har vært godkjent av Verdens helseorganisasjon, WHO siden 2000 og 2002 er alle etter oppstart av Østfoldnettverket blitt regodkjent for neste 5 års periode.

Trygge Lokalsamfunn(TL), er et WHO-begrep og en internasjonal bevegelse, Safe Communities. I dag er det Safe Communities i alle verdensdeler som utveksler erfaringer og hjelper hverandre til å forebygge ulykke og skade i sine lokalsamfunn.

Østfoldnettverket består av koordinatorene for TL arbeidet i kommunene og folkehelserådgiver ved Østfoldhelsa. Daglig leder ved TL-sekretariatet i Norge blir fast invitert.- Kommuner innen Østfold som vil arbeide etter de 6 internasjonale kriterier er velkommen i nettverket.

Fellestema for aktivitet:

  1. Arbeide etter de 6 WHO kriterier
  2. Støtte hverandre i fellesrapportering, regodkjenning og infoarbeid)
  3. Redusere sosiale ulikheter og helseforskjeller
  4. Utvikle verktøy for helse- og ulykkes/skadeovervåking
  5. Kompetanseplanlegging
  6. Trafikksikkerhet og trafikkskader(TS-plan)
  7. Helsefremmende aktivitet og eldreskader(Helsefremmende plan, møteplasser og helsefremmende aktiviteter, fysisk trening, fall- og brannforebygging)

Kontaktperson: Gunnar Hjorthaug, folkehelserådgiver Østfold fylkeskommune/ Østfoldhelsa.