Østfoldinger på rett kurs

200 østfoldinger har så langt deltatt på Folkehelseprogrammets røykesluttkurs. Dette er det eneste røykeslutt-tilbudet i landet hvor deltagerne får tilbake kursavgiften på 750 kroner hvis de fortsatt er røykfrie etter et halvt år. Nå er det klart at av de 70 første som deltok har 20 fått pengene tilbake.


– At nesten en tredjedel har
klart å slutte å røyke er over all forventning. Vi hadde ikke ventet at
mer enn ti prosent skulle klare dette. I tillegg vet vi at mange
røykere trenger flere forsøk på å gi seg før de endelig lykkes. Derfor
kan dette også ha en effekt selv på de som ikke klarer å slutte i denne
omgang, sier styreleder i Folkehelseprogrammet Bente Holm Sælid (Sp).

Hva er årsaken til at Folkehelseprogrammet har bedre resultater enn andre som har kjørt tilsvarende kurs?


Det er flere grunner til dette. En fordel med slike kurs er at det er
lettere å slutte når flere går sammen. Dessuten kan den voldsomme
fokuseringen som har vært på røykeslutt, både gjennom strengere
lovgivning og offensive annonsekampanjer, ha motivert folk til å gjøre
en ekstra innsats. Når det er sagt, må det påpekes at vi er det eneste
fylket i landet som kjører gratis røykesluttkurs. Når folk motiveres
til å slutte, er det viktig at det står et apparat klart som kan hjelpe
dem. Her er Østfold et foregangseksempel, fastslår Holm Sælid.

Hvordan skal man gå frem for å melde seg på et slikt kurs?


Aller først vil vi anbefale at interesserte prøver å få med seg venner,
ektefeller eller andre som også ønsker å slutte. All erfaring tilsier
at det er lettere å slutte når man er flere om å forsøke. Vi kan også
kjøre kurs på arbeidsplasser. Deretter er det bare å ringe kursholder
AOF på 69 88 26 94 og melde seg på. I starten opplevde vi at
interesserte ikke meldte seg på, fordi vi kun kjørte kurs i de ni
kommunene som var med i Folkehelseprogrammet. Derfor går nå tilbudet ut
til alle innbyggerne i fylket uansett hvor du bor. Når minst ti
personer i et område har meldt seg på, holder vi kurs i nærheten.

Hvordan kan dere være sikre på at de som ber om å få pengene tilbake virkelig har klart å slutte?


Det er et tillitsspørsmål. Når noen kontakter oss med forespørsel om å
få pengene tilbake velger vi å tro på dem. Dette er tross alt mennesker
som vi har blitt kjent med og kommet nært innpå gjennom kurset. At
disse menneskene er villig til å lyve for å få tilbake 750 kroner anser
jeg som lite trolig.