Østfoldingene er leie av å røyke ute

En mild vinter til tross: Østfoldingene er leie av å stå utendørs å røyke. I februar starter det opp røykesluttkurs i hele fylket og aldri før har interessen vært så stor. AOF og Folkehelseprogrammet har nå nesten like mange påmeldte som de hadde deltagere i hele fjor ? og fortsatt er det en uke igjen til kursstart!

Les omtale i Moss Avis
Les omtale i Sarpsborg Arbeiderblad
Les omtale i Fredriksstad Blad
Hør innslaget på NRK Østfold
pdf Brosjyre om røykesluttkursene kan lastes ned her


I fjor merket vi aldri noen effekt av røykeloven. Da fullførte 59
personer kursrekken. Nå tyder mye på at Østfolds røykere har gått lei
av å stå ute i vintermånedene, sier styreleder i Folkehelseprogrammet
Bente Holm Sælid.

Så langt har 54 personer meldt seg på
røykesluttkurs i 2005. I tillegg er AOF i samtale med fire
organisasjoner som vurderer å kjøre kurs på arbeidsplassen.

– Det gjør at vi håper på å komme opp i over 100 deltagere allerede i februar, sier Holm Sælid.

I
fjor gjennomførte Folkehelseprogrammet befolkningsundersøkelsen
?Østfoldhelsa 2004?. 8500 personer besvarte spørsmålene. Her kom det
frem at 21 % av befolkningen røyket daglig, men blant annet fordi det
er noen skjevheteter i utvalget kan det være mer sannsynlig at tallet
ligger to-tre prosentpoeng høyere. Landsgjennomsnittet er på 26 %


?Østfoldhelsa 2004? ble foretatt i mai og juni, hvilket innebærer at vi
ikke har fanget opp alle som har stumpet røyken i månedene etter
røykelovens innføring. Det gir oss håp om å lykkes med å komme under 20
% røykere i Østfold som er vårt langsiktige mål. Uansett er det klart
at nedgangen i antall dagligrøykere siden 1997 er betydelig ? den gang
svarte 29 % at de røyket hver dag. Dette får oss til å tro at vår
røykesluttinnsats og vårt forebyggende arbeid virker, sier Holm Sælid.

Østfold er et av de fylkene i landet der interessen for røykesluttkurs er størst.


Det er to grunner til det. For det første tilbakebetaler vi
kursavgiften på kroner 750,- til alle som fortsatt er røykfrie et halvt
år etter kursets slutt. Dernest har vi et godt og fleksibelt samarbeid
med AOF. Så snart vi har mer enn 8 deltagere i et område, starter vi så
raskt som mulig opp røykesluttkurs i nærheten av der folk bor. Når vi
nå starter opp røykesluttkurs har vi hatt over 500 østfoldinger med på
kursrekkene våre, sier Holm Sælid.