Østfoldhelsa sin foreløpige mal for helseoversikt

Folkehelsekoordinatorene fikk på sommeravslutningen på Jeløy Radios konferansesenter fikk presentert en ny foreløpig mal for helseoversikt som ei sammensatt gruppe av Nav, kommuner og fylkeskommune har utarbeidet. Østfoldhelsas mal for helseoversikt.