Østfoldhelsa presenterer undersøkelser!

Hvordan står det egentlig til med helsa til Østfoldingen? Er alt så ille som det kan tyde på i nasjonale statistikker, eller kan bildet nyanseres?

Den 15. januar vil svaret på dette og andre spørsmål bli servert interesserte på Quality Hotell i Sarpsborg. Østfoldhelsa vil da presentere resultatene fra to undersøkelser, nemlig HEPRO og ungdomsundersøkelsen ”Østfoldhelsa 2008”.

Har spurt ungdom om helse
Ungdomsundersøkelsen er en del av INTERREG-prosjektet HEPRO (Health and social wellbeing in the Baltic Sea Region) der Østfold fylkeskommune har vært prosjektleder. 32 partnere i 8 forskjellige land var med. I undersøkelsen  har Østfoldhelsa spurt ungdommen selv om helse og livsstil. På konferansen lanseres ferske resultater fra undersøkelsen, der cirka 1500 ungdomsskoleelever deltok.

–   Østfold kommer i mange tilfeller dårlig ut i nasjonale helsestatistikker. Men ved å spørre befolkningen selv om hvordan de opplever sin helse, kan man få et mer nyansert bilde. Dette er noe av det vi ønsker å formidle på konferansen. I tillegg til å presentere fylkestall, vil vi også vise eksempler fra kommunene og se på helsestatus i fylkets fire regioner. Undersøkelsene har gjort mange interessante funn, sier Aase Rennesund, styreleder i Østfoldhelsa.

Sammenligner data
HEPRO gjennomførte den første undersøkelsen av sitt slag blant 45.000 europeere. I prosjektet er det laget verktøy og metoder som gjør dataene sammenlignbare, til tross for at undersøkelsene er utført i forskjellige kulturer, på ulike språk og med forskjellige tilnærminger.

– På konferansen vil vi også synliggjøre hvordan helsetilstanden i Norge skiller seg fra status i Danmark, Polen og de baltiske land. Til dette får vi besøk av to internasjonalt anerkjente forskere som har bidratt faglig i HEPRO-prosjektet, sier Rennesund.

HEPRO har utviklet verktøy som Verdens Helseorganisasjon nå bruker som en del av sin portefølje. Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner, som Østfold fylkeskommune er med i, har vært en samarbeidspartner og en utprøvingsarena for en norsk versjon av undersøkelsen, som ble besvart av 11.000 personer. Den 15. januar vil et spesielt fokus vil bli viet de to Østfoldkommunene som var med, Våler og Spydeberg.

Kunnskapsbasert folkehelsepolitikk
I Østfold legges det altså vekt på å fremskaffe god helsestatistikk som et grunnlag for en kunnskapsbasert folkehelsepolitikk. Ikke bare i form av registerdata, men også i form av kvalitative data fra spørreundersøkelser som et viktig supplement. Forebyggende og helsefremmende arbeid har høy politisk prioritet i fylket, og det er et ønske om å målrette denne innsatsen.

–   Tiltak må settes inn der behovet er størst, og da er det viktig med god kunnskap om den reelle situasjonen. Nasjonal statistikk gir god informasjon, men som oftest på nasjonalt nivå. I disse undersøkelsene gir befolkningen selv svar på hvordan de ser på nærmiljøet de bor i, sin egen helse, livsstil og sosiale nettverk, og vi får tall både på lokalt nivå og for fylket som helhet, sier Rennesund.

God informasjon om befolkningens helse er altså et viktig grunnlag for både virksomhetsplanlegging og samfunnsplanlegging. Undersøkelsene er en del av det nasjonale prosjektet ”Helse i plan”.

–   Det er knyttet store forventninger til resultatene fra undersøkelsene, så vi venter godt oppmøte den 15. januar. Vi ønsker alle interesserte vel møtt til konferansen, avslutter Aase Rennesund.

Målgruppen for konferansen er lærere og skoleledere, politikere, FAU, helsepersonell, planleggere, frivillige organisasjoner, folkehelseaktører og andre interesserte.

TID OG STED: 08.30 – 15.45, QUALITY Hotell, Sarpsborg

Last ned invitasjon med program og mer informasjon