Østfolderfaringer utveksles internasjonalt

Innovative partnerskap i Østfoldkommuner er blitt lagt inn som internasjonalt modellprosjekt i EU-prosjektet HEPROGRESS.

– Prosjekt Flere Freske Folk, ønsker vi nå å bruke internasjonalt for erfaringsutveksling. Flere Freske Folk er på vei til å bli til gode eksempler på lokalsamfunnsarbeid i flere kommunesentra, sier prosjektleder Niels Rasmussen i HEPROGRESS og han fortsetter:

– Arbeidet bygger på en partnerskapsmodell som er velegnet for å redusere helseforskjeller. Her viser det seg at aktiviteter også på tvers av generasjoner engasjerer og stimulerer til sunne aldringprosesser og skadeforebygging på tvers av generasjoner.

– Vi er bare halvveis i prosjektet, og vi vil fortsatt arbeide for å videreutvikle partnerskaps-modeller for å redusere ulikheter.  Erfaringene i prosjektet så langt er vel at dette er vanskeligere enn vi hadde sett for oss, men vi arbeider med saken.

Han forteller at prosjektet har fått med seniorer til å være fysisk aktive på nye møteplasser, nye sentrumsstier med universell utforming, alternative trimgrupper og ”Lyst på Livet” kafeer. Dessuten har barnebarn og besteforeldre har hatt felles trimtilbud og aktivitet. Prosjekt Flere Freske Folk er en del av et større prosjekt som Østfold deltar i, Lokalsamfunns Utvikling i Kommunene (LUK). I Østfold deltar 6 kommuner i Flere Freske Folk.

Rasmussen sier at Norge sammen med mange andre land vil i de nærmeste årene står overfor en økende andel eldre. Dette vil utfordre lokale myndigheter og helsesystemer til å være mer innovative og helsefremmende for å unngå høye kostnader til behandling.

Flere Freske Folk ønsker å rette oppmerksomheten også på forebygging av fallskader. Konsekvensene av fallulykker er enorme både i form av liv og økonomi. Fall ulykker er den viktigste årsaken til hoftebrudd. Ulykker blant eldre som faller, fører ofte betydelig svekkelse av livskvalitet og død. Dette fører til store utgifter for samfunnet, og kommunene betaler den største regningen.

Et hoftebrudd er av Helsedirektoratet beregnet til å koste kr 385 000 i gjennomsnitt.  10-20% dør av et slikt brudd innen et år  og de fleste får mye smerter og svekket livskvalitet av en slik skade. I Østfold har det i perioden 2010-2012 vært ca 1970 innleggelser i Sykehuset Østfold for lårhals – hoftebrudd. Dette utgjør den svimlende sum av kr. 364 450 000 hvorav 60 % dekkes av kommunenes budsjetter til sykehjem, pleie og rehabilitering.

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012-2015/2024 har som mål at Østfold skal bli et trygt fylke. Som aktiv deltaker i Nettverk av trygge lokalsamfunn utveksles erfaringer nasjonalt og internasjonalt for å utvikle kompetanse og tiltak for å forebygge ulykker og skader.

– Riktig spennende og utfordrende er det nå å se på Østfoldbefolkningens vaner og ønsker for fysisk aktivitet, deltagelse i foreningsliv og frivillig arbeid. Prosjekt Flere Freske Folk har lagt inn flere spørsmål i den store spørreundersøkelsen Østfold helseprofil 2011-2012 som vi nå holder på med å analysere og skrive rapport på. Resultatene her kommer i 2013,  forteller Rasmussen.

Det er Østfold Idrettskrets som leder prosjektet i Østfold og kommunene som er med i prosjektet er: Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Rakkestad og Spydeberg.