Østfold Helseprofil dokumenterer store ulikheter

 Vel tre av fire østfoldinger rapporterer om god helse, men ikke alle har det like godt.

Særlig er det store forskjeller mellom de som har og ikke har arbeid. På fylkesnivå ser man at bare 36 prosent beskriver sin helse som god eller svært god, mot 83 prosent blant de yrkesaktive. Det kommer frem av resultatene fra befolkningsundersøkelsen «Østfold Helseprofil 2011» som offentliggjøres i dag og hvor 17 440 østfoldinger var med. Tilsvarende mønstre fremkommer mellom grupper med lav og høy utdannelse.

Prosentandel som har svært god eller god helse

  Gjennom-
snitt
Høyere
universitets-
utdanning
Grunnskole
som høyeste
fullførte
utdannelse
Yrkesaktiv Arbeidsledig /
trygdet /
sosialhjelps-
mottager
ØSTFOLD 73,4 86,2 59,3 83,4 36,1
Askim 67,9 82,8 53,3 77,6 38,2
Moss 71,8 83,0 65,8 81,1 42,4
Sarpsborg 71,2 85,5 58,4 81,5 36,9
Halden 75,6 89,7 59,4 86,9 34,0
Fredrikstad 73,6 87,7 53,2 84,1 33,6
Aremark 71,8 92,9 61,8 85,7 39,4
Eidsberg 74,2 82,3 62,0 84,1 37,9
Skiptvet 71,5 82,0 57,4 82,6 25,7
Spydeberg 75,4 87,4 66,5 85,1 36,3
Våler 72,9 86,1 52,9 82,8 32,3
Råde 76,7 85,0 60,0 86,4 38,9
Rygge 73,2 91,5 55,8 82,5 30,8
Hvaler 73,3 86,6 62,8 82,4 41,2
Marker 71,9 87,1 52,4 83,9 35,1
Trøgstad 73,4 80,6 60,6 81,6 31,0
Rømskog 83,7 88,1 73,7 92,9 45,8
Hobøl 74,3 83,9 59,0 82,9 34,7
Rakkestad 75,9 87,5 65,0 85,2 41,4

 

Tabellen må tolkes med varsomhet da noen av gruppene er små, og beheftet med usikkerhet. Dette gjelder ikke minst innenfor den enkelte kommune. Samtidig gir tabellen et helhetlig bilde, og indikerer hvilke kategorier i befolkningen det vil være aktuelt å se nærmere på.

–Dette er urovekkende at så få har god helse blant de som står utenfor arbeidslivet, særlig når den gjennomsnittlige selvrapporterte helsen er så god som den er i alle kommuner. Det er viktig at kommunene ikke bare ser på gjennomsnittet, men også ser på hva som skjuler seg bak det.

Det sier folkehelsepolitiker Inger-Christin Torp. Hun er styreleder i Østfoldhelsa og leder av fylkeskommunens komite for opplæring, kultur og helse.
–Mitt viktigste budskap til kommunene i Østfold er dette: Sørg for at Samhandlingsreformen også blir en reform for de unge, ikke bare for de gamle. En viktig forklaring til at personer faller utenfor arbeidslivet er manglende utdanning. Da må vi allerede mens barnet er i mors liv gjøre grep som gir barnet best mulig forutsetninger for å kunne bli en velfungerende samfunnsborger i voksen alder. Dette er en del av samhandlingsreformen som ikke er satt høyt nok opp på dagsorden, til tross for slik langsiktig innsats vil bidra til å gjøre samfunnet bærekraftig i fremtiden, sier hun.

De kommunale rapportene som offentliggjøres i dag kan leses her.

–Vi har ikke begynt med analysene på fylkesnivå. Dette er møysommelig og tidkrevende arbeid, og vi vil forhåpentligvis ha de klare i løpet av året. Når vi velger å offentliggjøre kommunetallene i dag, så er det fordi kommunene behøver de i lokale planprosesser. Dernest er det ønskelig at de som deltok også får en rask tilbakemelding da de tross alt har brukt en del tid på utfyllingen, sier Torp.

Hun presiserer at undersøkelsen har stor vekt på kunnskap om hvilke faktorer i samfunnet som gjør at vi holder oss friske, og ikke utelukkende retter seg mot forhold som gjør at vi blir syke. Undersøkelsen er en del av prosjektet HEPROGRESS, som er støttet av EU-kommisjonen. En tilsvarende undersøkelse gjennomføres også i Latvia, men resultatene derfra er så langt ikke klare.
 

Kontaktpersoner:
•Inger-Christin Torp, styreleder i Østfoldhelsa og leder av opplæring- kultur- og helsekomiteen i Østfold fylkeskommune: 913 90 014
•Niels Kr. Rasmussen, Prosjektleder for HEPROGRESS: +45 22 43 15 29.

Fakta om Østfold Helseprofil 2011