Østfold-elever på vannvogna

Helseminister Sylvia Brustad roser Østfold fylkeskommune sitt arbeid med å legge forholdene til rette for at elever på videregående skole skal få et godt drikkevannstilbud.

pdf Se status for de videregående skolene

 

Les omtale i Sarpsborg Arbeiderblad
Les omtale i Halden Arbeiderblad

En
fersk kartlegging viser at de 11 videregående skolene i Østfold har
montert i underkant av 50 vannkjølere ? og flere er underveis. Samtidig
har flere av skolene fjernet brusautomater.

? Østfold viser
her et veldig godt eksempel på forebyggende arbeid overfor ungdom,
roser Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Helse- og omsorgsministeren er glad for at Østfold tar ungdommens kosthold på alvor.


Kostholdsundersøkelsen ?UNGKOST? i 2000 viste at en gjennomsnittlig
norsk 13-årig gutt får i seg cirka 9 000 sukkerbiter i året bare fra
saft- og brusdrikking! Samtidig ser vi en tendens til økende overvekt i
befolkningen. Disse tallene henger sammen, og vi er i ferd med å lage
en nasjonal handlingsplan for å bedre befolkningens kosthold. Her vil
vi lære av de erfaringene som Østfold har gjort for å redusere
brusdrikkingen på skolene, sier Brustad.

Folkehelseprogrammet og
Fylkestannlegen i Østfold fylkeskommune startet i 2004 en aksjon som
resulterte i at alle de videregående skolene og over halvparten av
ungdomsskolene monterte vannkjøler. Dette apparatet kjøler ned det
springvannet som skolene allerede har tilgang til og er derfor langt
billigere enn de vanndunkene som finnes i mange kontorlandskaper.


Siden 1997 har vi sett at andelen overvektige østfoldinger har økt
kolossalt. Vi har derfor jobbet mye for å få installert vannkjølere på
både barneskoler og ungdomsskoler. Vi er nødt til å forebygge den
uheldige utviklingen som fører til at østfoldingene bare blir tjukkere
og tjukkere. Nå ser vi at de videregående skolene i Østfold på eget
initiativ har tatt opp hansken og monterer vannkjølere på løpende bånd.
Det er brukt nærmere en million kroner på dette i Østfold, sier leder
av helsekomiteen i Østfold fylkeskommune Inger Christin Torp.

Og
at tilbudet er populært blant elevene er det ingen tvil om. Da Mysen
videregående skole monterte en vannkjøler, sank brussalget fra skolens
brusautomat med 50 flasker hver dag! Og samtlige skoler melder om at
vann er blitt en populær drikke blant elevene.

– Skal vi få
ungdom til å velge vann på bekostning av sukkerholdige drikker må vi
legge forholdene til rette. Vi utstyrer derfor elevene med vannflasker,
og gir de mulighet til å få rent og kaldt drikkevann. Hvis det eneste
alternativet elevene har til å drikke vann er å gå på skolens
toaletter, er det ikke så rart at de kjøper seg brus i stedet. Vi
forsøker å ta elevenes ønsker på alvor, og har derfor også installert
en rekke kjølere hvor de får tilsatt kullsyre til vannet, sier Torp.

I Østfold er målsettingen nå å sørge for at også barneskolene får montert vannkjølere.


Snart har alle ungdomsskolene montert minst én vannkjøler. Begrunnelsen
for at vi også vil arbeide overfor barneskolene er at vi ønsker å skape
gode kostholdsvaner allerede fra tidlig alder av, sier Torp.

I
Østfold har elevene tilgang på rent, kaldt og friskt drikkevann. Bare
på de videregående skolene er det gjort investeringer for nærmere en
million kroner.