Ordførere argumenterte for mer midler til kultur

Flere av regionens ordførere tok til orde for å bruke mer ressurser på forebyggende arbeid under fylkeskulturkonferansen ”kultur gir folkehelse”.

–Vi har lært at et gram forebygging tilsvarer en kilo behandling. Vi har mye større tro på at det er klokere å bruke ressurser i forebyggende arbeid, for eksempel gjennom kultursektoren, enn det er å bruke enda mer kroner på behandling. Det uttrykte både Rygges og Rådes ordførere, Inger-Lise Skartlien og Kjell Løkke, i sine avsluttende innlegg på konferansen.

Da hadde de hørt en rekke gode eksempler på hvordan kulturtiltak i nærmiljøer og kommunale institusjoner avlastet behandlingssystemene og bidro til større livskvalitet for innbyggerne. Og ingen utfordret Østfoldpolitikerne så mye som Silje Martens fra Vestby kommune.

–I Vestby har vi bygget opp et danseverksted for ungdom, etter mønster av det tiltaket som Rygge og Ove Henning Solheim i sin tid utviklet. Jeg har selv sett hvordan dette har bidratt til å få ungdom inn på rett kjøl, som ellers ville ha stått i fare for å ha havnet på skråplanet i samfunnet, sa hun.

Martens viste til Sogn og Fjordane som nå hadde bygget opp tilsvarende verksted i svært mange kommuner. Der underviser ungdom hverandre i dans, og et danseverksted vil kunne opprettes og være levedyktig med et årlig kommunalt tilskudd på cirka 100.000 kroner.

Jeg vil utfordre Østfold til å gjøre som Sogn og Fjordane å bygge opp et tilsvarende konsept som er fylkesdekkende. Dette er et prosjekt som ikke bare formidler bevegelse, inkludering og vennskap. Det stimulerer også til gode holdninger og kan være kriminalitets- og rusforebyggende. Ungdom, som i andre sammenhenger kan slite med utfordringer, blir i dette miljøet sett på og dyrket som en ressurs. Vi må slutte å se på ungdom som en bruker eller tilskuer. Vår oppgave som voksne kan i stedet være å lage de gode rammene, som ungdommen selv fyller med innhold, sa hun.

Rygge kommune var vertskap for konferansen, som ble arrangert i samarbeid med Østfoldhelsa og Østfold fylkeskommuner.

–Vi har tro på å jobbe med folkehelse med kultur som virkemiddel. Det har et potensial til å mobilisere befolkningen til å ta et større ansvar i lokalsamfunnene og vekke begeistring og glede. Kultur gir folkehelse var navnet på konferansen. Som et nylig medlem i Østfoldhelsa, er det en innfalsvinkel til folkehelsearbeidet som jeg håper Rygge kan bli gode på og kjent for, sier Skartlien.

pdf Last ned program her
pdf Last ned deltagerliste her

Bildetekst toppbilde: Silje Martens fra Vestby kommune utfordret Østfold på å etablere danseverksteder i hele fylket etter mønster av Sogn og Fjordane fylkeskommune.

dame

Ordfører i Rygge kommune, Inger-Lise Skartlien, ga uttrykk for at kommunen burde kanalisere mer ressurser til kulturarbeid med det formål å bedre folkehelsa.

panel

Rådmann Ivar Nævra i Rygge kommune ledet panelet bestående av Mosseregionens ordførere, fra venstre: Inger-Lise Skartlien (Rygge), Kjell Løkke (Råde), Kjerstin Wøyen Funderud (Våler)  og Paul-Erik Krogsvold (Moss).

mann

Korpedagog Per Oddvar Hildre I aksjon.

grimasje

Georgiana Keable demonstrerte fortellerkunsten.