Opplever samlivsbrudd som stressende

Likestillingsombud Kristin Mile er bekymret over menn som har opplevd samlivsbrudd. Nå viser det seg at tidligere gifte menn oppfatter hverdagen som stressende i langt større grad enn menn som er gift eller samboende. Kvinner som ikke lenger er gift opplever derimot hverdagen som litt mindre stressende enn kvinner som er gift eller samboende.

Les omtale på nettsidene til TV 2 Nettavisen
Les omtale i Sarpsborg Arbeiderblad

Det overraskende funnet kommer frem i en fersk undersøkelse gjennomført av Folkehelseprogrammet i Østfold blant 8 500 østfoldinger. Kartleggingen viser også at blant de tidligere gifte kvinnene oppgir 72 % at de har ganske god eller svært god helse. For tidligere gifte menn (skilte, separerte og enkemenn) er tendensen derimot en helt annen. Her opplever kun 55 % at deres helse er svært god eller ganske god! Tilsvarende andel blant gifte eller samboende er 76% for både menn og kvinner.

– Undersøkelsen viser hvor nødvendig det er å ha et kjønnsperspektiv også innen helseforskningen. Nå er det viktig at disse funnene følges opp, slik at vi kan få vite mer om hvorfor menn opplever samlivsbrudd som mer stressende enn kvinner. Har det sammenheng med kvinner og menns ulike livssituasjon etter bruddet å gjøre? Samlivsbrudd er en dramatisk endring i livssituasjonen for begge parter, men menn får kanskje snudd livet sitt mer på hodet enn kvinner. Det er fortsatt slik at de fleste barn blir boende hos mor, mens far flytter ut av familien og av hjemmet. Jeg vil tro fraværet av daglig kontakt med egne barn oppleves som belastende for mange menn. Vi skal heller ikke glemme at kvinner tar initiativ til de fleste samlivsbrudd. Samlivsbruddet vil dermed kunne oppleves som mer negativt for menn enn for kvinner. Det er lettere å forlate enn å bli forlatt, uttaler likestillingsombud Kristin Mile.

Undersøkelsen viser at i aldersgruppen 25-64 oppgir 19 % av gifte eller samboende menn at de ofte føler seg stresset i hverdagen. For de tidligere gifte har prosentandelen økt til 27.

Blant gifte kvinner oppgir 20 % i samme aldersgruppe at de ofte føler seg stresset i hverdagen. For de kvinnene som ikke lenger er gift, viser det seg at prosentandelen har sunket til 18.

Sosiolog Kjetil Rødje i Folkehelseinstituttet, som er ansvarlig for undersøkelsen, tror det er grunn til å tro at en av forklaringene til disse tallene også kan skyldes arbeidsdelingen i hjemmet.

– Det kan se ut som om ekteskap og samboerskap virker stressreduserende for menn og
stressfremkallende for kvinner. Vi ser ikke bort fra at disse tallene er med på å bekrefte forestillingen om at det fortsatt er mor som gjør mest i hjemmet, og at et samlivsbrudd medfører en ekstra arbeidsbelastning for far.

Men Rødje holder også muligheten åpen for at det kan være andre forklaringer til tallene.

– Tallene kan også skyldes at kvinner takler samlivsbrudd bedre enn menn, eller det kan være en kombinasjon mellom de ulike hypotesene, sier han.