Nye kommuner inviteres

Kommunene Moss, Rygge, Råde, Halden, Rømskog, Marker, Hvaler, Skiptvet og Trøgstad er ikke med i Folkehelseprogrammet i Østfold. Nå åpner det seg en mulighet for også disse å bli med. I dag ble det nemlig besluttet å videreføre folkehelsesatsningen i fylket frem til 2006.

Foruten Østfold fylkeskommune, er kommunene Våler,
Sarpsborg, Spydeberg, Rakkestad, Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad
og Hobøl med i Folkehelseprogrammet. Fylkesordføreren og ordførerne i
disse kommunene anbefalte i dag å videreføre folkehelsesatsningen.


Formelt skal denne saken først behandles i kommunestyrene og i
fylkestinget. Det mest interessante i denne saken er om kommunene som
ikke er med i Folkehelseprogrammet nå kjenner sin besøkelsestid og blir
med på satsningen, sier fungerende styreleder i Folkehelseprogrammet
Gretha Thuen.

Invitasjon til kommunene
Som en oppfølging av
dagens partnerskapsmøte i Sarpsborg vil det gå ut et brev til alle
kommunene i Østfold hvor de vil bli invitert til å være med i
Folkehelseprogrammet.

– Her vil vi synliggjøre fordelene med å
være med på satsningen. Vi vil få frem den nasjonale og internasjonale
interessen programmet har skapt og ikke minst peke på hvilke fordeler
det vil få for innbyggerne at kommunen satser forebyggende og
helsefremmende. Både kommuner og fylkeskommuner har et ansvar for å
sikre at innbyggerne ikke pådrar seg skader og helseproblemer, sier
Gretha Thuen.

Fordeler med medlemskap
De ni kommunene som
ikke er med i Folkehelseprogrammet kan tidligst delta fra neste år.
Gretha Thuen illustrer noen av fordelene med Folkehelseprogrammet på
følgende måte:

– Gjennom Folkehelseprogrammet får kommunene
støtte av et fylkeskommunalt fagsekretariat som sammen med kommunene
bidrar til å løse folkehelseoppgaver av ulik art. De får også tilgang
på både økonomisk og faglig støtte. Samtidig får de innpass i et
nettverk som regnes som ledende i landet på sitt felt, sier hun.

Hun er klar over at mange kommuner opplever dårlig økonomi som en hindring for å gå i gang med folkehelsearbeid.


Men jeg må påpeke at økonomien ikke er bedre i de kommunene som
allerede er med i Folkehelseprogrammet. Dette er også et spørsmål om å
gjennomføre lovpålagte oppgaver, sier hun – og peker samtidig på at et
godt forebyggende og helsefremmende arbeid vil føre til økonomiske
innsparinger i form av færre behandlinger.