Ny frisklivssentral i Indre Østfold

Som eneste sted i fylket kan innbyggere i Indre Østfold nå motta offentlig frisklivstilbud.

Friskliv i Indre Østfold er et lavterskeltilbud for å bedre livskvaliteten og folkehelsen for utsatte grupper av befolkningen gjennom økt fysisk aktivitet, fokus på kosthold og eventuelt tobakkslutt. Målet med å komme tidligere inn med forebyggende tiltak er å redusere belastningen for den enkelte og redusere utgifter til behandling for samfunnet.

Innbyggere i Rømskog, Marker, Aremark, Trøgstad, Eidsberg, Askim, Hobøl, Spydeberg og Rakkestad får tilbud om å være med i dette prosjektet.

Det er Østfoldhelsa, Østfold fylkeskommune og Miljørettet helsevern i Indre Østfold som står bak prosjektet. Tiltaket støttes av Helsedirektoratet og er en del av den nasjonale Samhandlingsreformen som ønsker å satse mer på forebyggende arbeid.

–Vi har nettopp startet, men har allerede fått god og konstruktiv dialog med de ulike kommunene, forteller Elisabeth Goverud, fysioterapeut ved Frisklivsentralen.

Kommunene i Indre utfordres
Enn så lenge er prosjektet finansiert av Helsedirektoratet. Skal tilbudet bestå er det viktig at de friske midlene som kommunene mottar til Samhandlingsreformen brukes på tilbud av denne karakter.

–Samhandlingsreformen legger føringer for at kommunen skal prioritere det helsefremmende arbeidet. Pengene som følger samhandlingsreformen kan brukes til lavterskeltilbud av denne type dersom kommunene ønsker det, sier Astrid Rutherford (lege/leder for Miljørettet helsevern i Indre Østfold).

Henvisning
Målgruppen for prosjektet er inaktive grupper som har høy risiko for å utvikle livsstilsykdommer eller som allerede har utviklet sykdom. Det satses også på å grupper som enten har falt ut, eller som er i ferd med å falle ut, av arbeidslivet. Også deler av innvandrerbefolkningen er viktige målgrupper.

Mange kan henvise deltagere til prosjektet som f. eks lege, fysioterapeut, psykisk helseteam og NAV. De som har anledning til å henvise til frisklivsprosjektet har fått en ”resept” med nødvendig kontaktinformasjon.

Motiverende helsesamtale
Deltagerne får tilbud om en motiverende helsesamtale og veiledning som blant annet skal avklare hvilken form for fysisk aktivitet som er mest aktuell for vedkommende.

–Ved behov får også deltagerne tilbud om oppfølgende samtaler, sier Goverud.

Frisklivsprosjektet har jobbet med deltakere i snaut tre måneder.

–Erfaringene våre så langt bekrefter hvor viktig helsesamtalen er i arbeidet med å endre vaner. Mange av deltagerne har ofte negative erfaringer med seg i forhold til fysisk aktivitet – derfor blir det ennå mer viktig å løfte frem ressurser og sette fokus på positive mestringsstrategier som ofte ikke er så tydelig for vedkommende. sier Goverud.

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Goverud eller Astrid Rutherford på henholdsvis 976 40 779 / 482 62 239.