Nedgang i salg av tobakk

Tobakksindustrien forsøkte seg med at sigarettsalget i Norge var økende. Men det samlede tobakkssalget er i sterk nedgang.

Les mer på sidene til Sosial- og helsedirektoratet