Millioner å spare på folkehelsearbeid

Hvis alle østfoldinger slutter å røyke, spares 138 millioner kroner i sykehusutgifter. Folkehelseprogrammet i Østfold er blant de ledende i landet på forebyggende og helsefremmende arbeid, og 12. august kommer helseminister Dagfinn Høybråten til Rakkestad for å lære.


Helseministeren skal delta på et
folkehelseverksted i Rakkestad i Østfold mandag 12. august. Høybråten
ønsker å lære av erfaringene som Folkehelseprogrammet har gjort i
arbeidet med å få et sunnere, tryggere og mer levende Østfold.


Østfold er et foregangsfylke når det gjelder forebyggende og
helsefremmende arbeid. Vi er imponert over resultatene de har oppnådd,
sier Dagfinn Høybråten, som inviterte seg selv til folkehelseverkstedet.

I
Rakkestad skal helseministeren og folkehelsekommunene diskutere hvordan
man kan utjevne de enorme helseforskjellene i befolkningen, og hvordan
slikt folkehelsearbeid bør organiseres. Ministeren skal innlede med
innlegget "Ny giv i Folkehelsearbeidet".

Folkehelseprogrammets
mål er å bedre helsen til 170.000 østfoldinger. Det er nemlig store
gevinster å hente ved et godt folkehelsearbeid. Befolkningen blir
sunnere og trives bedre med seg selv og i nærmiljøet. I tillegg sparer
samfunnet store utgifter. Tall som Folkehelseprogrammet i Østfold har
hentet inn viser at 33 prosent av østfoldingene røyker daglig. Om alle
slutter, spares 138 millioner i sykehusutgifter hvert år. For hele
landet utgjør dette 1,8 milliarder kroner. Folkehelseprogrammet sponser
gratis røykesluttkurs på alle røykere som klarer å slutte.

Folkehelseprogrammet
satser på et tryggere nærmiljø. I Østfold er det nærmere 500 hoftebrudd
hvert år. Hvert av dem koster samfunnet rundt 200.000 kroner – til
sammen 100 millioner kroner. Et annet satsningsområde er fysisk
aktivitet. Å være aktiv eller mosjonere gir halvert risiko for å
utvikle hjerte- og karsykdommer og diabetes 2, og 30 prosent redusert
risiko for økt blodtrykk. Diabetesbehandling koster samfunnet 4,4
milliarder kroner hvert år, og blodtrykkebehandling koster 1,3
milliarder.

– Mange oppgaver er for kompliserte til at kommunene
kan løse dem alene. Et sterkt og bindende samarbeid over
kommunegrensene er det beste utgangspunktet for at forebyggende arbeid
skal gi resultater, sier Arvid Wangberg, leder i Folkehelseprogrammet.
Partnerne som deltar i programmet er Fredrikstad, Sarpsborg, Rakkestad,
Aremark, Eidsberg, Askim, Spydeberg, Hobøl, Våler og Østfold
fylkeskommune.

Helseministeren skal legge frem en
stortingsmelding om folkehelse senere i år, som Folkehelseprogrammet
har levert skriftlig innspill til etter anmodning fra helseministeren.

Helseministerens Folkehelseverksted:
Sted: Østfold Håndverkssenter i Rakkestad (Lannem senter)
Tid: Mandag 12. august kl. 10-13.
Pressekonferanse med
helseministeren: Kl. 12.40 – 13.00
(pressen er velkommen til å delta på hele programmet)
Kontaktpersoner: Leder av Folkehelseprogrammet Arvid Wangberg
(69 11 75 36 / 934 811 15)
Styreleder i Folkehelseprogrammet Bente Holm Sælid
(69 11 75 05 / 913 677 54)

Program
09.30 Kaffe/te

10.00 Åpning

10.15 Ny giv i folkehelsearbeidet
Ved helseminister Dagfinn Høybråten

10.35 Samhandlingsforum og fylkesplanen – arena for samfunnsplanlegging og
folkehelsearbeid
Ved fylkesvaraordfører Svein Christoffersen

10.50 Folkehelsefylket Østfold, folkehelsekjede og løsninger
Ved leder av Folkehelseprogrammet Arvid Wangberg

11.10 Pause

11.20 Dialog over oppsatte spørsmål
Ved partnerne i Folkehelseprogrammet

12.20 Oppsummering og konklusjoner
Ved helseminister Dagfinn Høybråten

12.40 Lunsj / pressekonferanse