Forlanger strakstiltak i Moss

Ferske målinger har vist at Moss har høye konsentrasjoner av svevestøv i enkelte deler av byen. Nå krever folkehelsekomiteen strakstiltak.