Menn utsatt for støy

Mange østfoldinger risikerer yrkesskader på grunn av ensidige eller støyende arbeidsplasser, og menn er mest utsatt. 41 prosent av yrkesaktive menn med lavere utdanning sier at de gjør tunge løft hver eneste dag.

Les omtale i Sarpsborg Arbeiderblad
Les LOs kommentar i Sarpsborg Arbeiderblad

De
med lavest utdanning har det dårligste fysiske arbeidsmiljøet, og
mennene sliter mer enn kvinnene, viser undersøkelsen Østfoldhelsa 2004.
Der svarte 41 prosent av mennene med grunn- eller videregående skole at
hverdagen består av tunge løft. Hver fjerde yrkesaktive mann sier at
han er utsatt for støy hver eneste dag.

– Mange østfoldinger har belastende jobber, slår Arvid Wangberg (bildet), leder for Folkehelseprogrammet i Østfold fast.

Totalt svarer hver fjerde yrkesaktive at han eller hun har stillesittende eller monotont arbeid.


Vi tilbringer det meste av dagen på jobb, og det er klart at
arbeidsmiljøet vårt har stor innvirkning på hvordan vi føler oss.
Mobbing kan føre til depresjoner, og ensidige bevegelser kan gi
belastningsskader. Støy kan føre til konsentrasjonsvansker, hodepine og
spenninger i kroppen. Det gjør at vi mister arbeidslysten, og
sykefraværet øker, sier Arvid Wangberg.

Østfold bærer fortsatt
preg av å være et industrifylke. Nesten 20 prosent svarer at de er i
kontakt med kjemiske stoffer hver uke, og situasjonen er verst for dem
med lavest utdanning.

– Østfold har mange
industriarbeidsplasser, og fylket har lavere utdanningsnivå og flere
fagarbeidere enn resten av landet. Derfor viser statistikken at
østfoldingene er mer utsatt for typiske industribelastninger som støy
og løft, sier Wangberg.

Han understreker at også andre enn industriarbeidere kan ha belastende arbeidsforhold.


For eksempel får mange belastningsskader av å jobbe ensidig foran
dataskjermen. Det er viktig at ledelsen samarbeider med de
tillitsvalgte om å legge til rette for at arbeidstakerne skal ha en god
arbeidshverdag, understreker Wangberg.

Til tross for fysiske
utfordringer viser undersøkelsen at østfoldingene trives på jobben:
Flertallet rapporterer om et godt sosialt arbeidsmiljø, og bare tre
prosent oppgir at de blir mobbet eller trakassert på arbeidsplassen.