Nye fire millioner lyses ut på Røre-prosjektet

Nesten seks millioner kroner ble tildelt skoler i Østfold som ønsket å bli helsefremmende før sommeren. Nå skal det deles ut fire nye.

Det er Røre-prosjektet som er støttet av Sparebankstiftelsen som har gjort det hele mulig.

Til den første utlysningen så kom det inn 83 søknader fra 49 skoler. Søknadene gjaldt skoler i 13 kommuner, og om lag 17.000 elever. Også tre andre organisasjoner søkte.

Totalt ble det søkt om tiltak for vel 16.680.000 kroner. Styret i Østfoldhelsa tildelte 5.715.000 kroner i den første tildelingen.

Neste søknadsfrist er 12. oktober 2017 og gjelder tiltak for hele kalenderåret 2018.

Du kan finne mer informasjon om retningslinjene på hjemmesidene til Østfold fylkeskommune.