Ledig stilling som folkehelserådgiver

Fylkeskommunen lyser ut stilling som folkehelserådgiver, med ansvar for kommunikasjon og digitale løsninger.

Vi står foran en tid der teknologibruk og digitalisering vil bli viktigere. Det er derfor viktig for oss å styrke kompetansen på disse feltene, samtidig som vi ønsker å jobbe mer strategisk med kommunikasjon for å nå fylkets folkehelsemål. Det sier folkehelsesjef, Knut-Johan Rognlien.

Han er også ansvarlig for partnerskapet Østfoldhelsa, der fylkeskommunen samarbeider med en rekke andre organisasjoner.

– Den vi tilsetter vil også ha en aktiv rolle overfor disse. Vi har et utvidet samarbeid, hvor vi ser at vi kan bruke nye teknologiske løsninger for å styrke allerede pågående arbeid. Det kan for eksempel handle om at vi ønsker å mobilisere innbyggere til innsats i nærmiljøene, eller simpelthen å nå frem med informasjon om de mange helsefremmende tilbudene vi har, sier han.

Arbeid for å redusere sosiale ulikheter i helse og helsefremmende og forebyggende innsatser rettet mot barn og unge, er eksempler på to viktige innsatsområder i folkehelsearbeidet.

– Vi behøver mer innsikt i hvordan vi skal kommunisere for å nå frem med budskap til et mangfold av ulike målgrupper. Først og fremst ønsker vi en person som kan tilføre oss kompetanse vi ikke allerede har. Aktuelle søkere bør helst også være interesserte i den utviklingen som skjer på den teknologiske og digitale fronten. Samtidig må han eller hun være villig til å sette seg inn i folkehelsefaget, hvis en slik forståelse ikke allerede er på plass, sier Rognlien.

En kvalifikasjon som er ønskelig, er evnen til å lage videoer.

– Alternativt så vil vi forutsette at den vi ansetter utvikler slike ferdigheter, sier Rognlien.

I tillegg vil den som tilsettes få ansvar for utforming av publikasjoner og vedlikehold av nettsider.

Les mer om stillingen her