Leder stort WHO-prosjekt

Arvid Wangberg tar seg en foreløpig pause fra stillingen som leder av Folkehelseprogrammet. Det neste halvannet året skal han konsentrere seg om WHO-prosjektet HEPRO.

Arvid
Wangberg tar seg en foreløpig pause fra stillingen som leder av
Folkehelseprogrammet. Det neste halvannet året skal han konsentrere seg
om WHO-prosjektet HEPRO.

Health and quality of life in the
Baltic Sea Region (HEPRO) er et internasjonalt WHO-prosjekt som ledes
av Folkehelseprogrammet i Østfold. Prosjektet involverer 32 partnere
fordelt på åtte land. HEPRO skal medvirke til at folkehelse settes på
den politiske dagsorden som et viktig anliggende regionalt og lokalt i
Østersjøregionen. Det skal gjøres bl.a. ved å utvikle en verktøykasse
til bruk i helseplanleggingen og teste ut et spørreskjema som kan
brukes over hele Europa. HEPRO bygger også opp plan- og
folkehelsekompetansen blant partnerne.

– Grunnen til at jeg
velger å midlertidig forlate Folkehelseprogrammet er fordi prosjektet
nå er inne i en fase som krever ekstrem stor oppmerksomhet og
oppfølging, sier Wangberg.

Prosjektet er i ferd med å
sluttføre utarbeidelsen av det internasjonale spørreskjemaet og
partnerne foretar for tiden omfattende prosjektbesøk hos hverandre for
å lære av andres erfaringer.

– Det er imidlertid ikke med lett
hjerte at jeg ikke kommer til å følge opp Folkehelseprogrammet det
neste halvannet året så tett som jeg så langt har gjort. Tross alt har
jeg lagt ned mye arbeid i å løfte folkehelsesaken opp og frem, sier han.

Wangberg
er tilbake i sin ordinære stilling i mai 2008. Knut-Johan Rognlien
fungerer som leder av Folkehelseprogrammet i Wangbergs permisjonstid.

Les mer om HEPRO her