Lærer småbarna å lese

Folkehelseprogrammet i Sarpsborg forebygger lese- og skrivevansker.

Les omtale i Sarpsborg Arbeiderblad