Kraftig tilbakegang av Østfold-røykere

- Forbyggende arbeid nytter, sier en fornøyd konstituert leder av Østfoldhelsa Knut-Johan Rognlien. Ferske røyketall viser en dramatisk tilbakegang i andelen Østfold-røykere. 

Mens Østfold tradisjonelt har vært fylket med flest røykere sammen med Finnmark, er det nå hele seks fylker som scorer dårligere enn Østfold. Tallene viser 27 prosent røykere i Østfold, en nedgang på fem prosent. Landsgjennomsnittet er gått ned med to prosent og var i 2007 på 22 prosent.

Viktig bidragsyter
– Æren for den store nedgangen i Østfold må deles med mange, men vi har vært en viktig bidragsyter. Østfoldhelsa har satset mye på å samarbeide med kommunene og ungdomsskolene om tobakksforebygging. Det er arrangert forebyggende programmer for aldersgruppen 13-15 i mange år og statistikker har vist en kraftig reduksjon også blant ungdomsrøykere. Nå vokser disse opp, og da gir det seg også utslag på den offisielle røykestatistikken for voksenbefolkningen, sier Rognlien.

Ungdomsskolene i Østfold har vært blant de beste og mest pliktoppfyllende i landet på tobakksforebygging.

– I tillegg har nok også mange voksne stumpet røyken. Østfold er et av de fylkene hvor innbyggerne har vært suverent flinkest til å gå på røykesluttkurs. Hele tusen personer har deltatt, hvilket trolig skyldes at Østfoldhelsa tilbakebetaler kursavgiften på kr. 750,- til dem som fortsatt er røykfrie etter et halvt år, sier Rognlien.

Må gi høyere status
Han mener at røyketallene som ble offentliggjort i dag er en bekreftelse på at regjeringen og Stortinget må gi folkehelsefeltet høyere status og prioritet.

– Dette er bare nok et eksempel på at Norge må satse mer på forebygging. Vi bruker mange titalls milliarder på å behandle sykdommer, mens det forebyggende feltet avspises med knapper og glansbilder. Like fullt har man klart å redusere røykingen voldsomt, hvilket vil gi enorme innsparinger på sykehusutgiftene i fremtiden, sier han.

Pågått lenge
Folkehelsesatsningen i Østfold har pågått siden 1996, da fylkeskommunen bestemte seg for å forsøke å snu de mange negative helsestatistikkene for fylket. Utviklingen i andelen røykere i Østfold, sammenslåtte tall for 5-års perioder, for aldersgruppen 16 – 74, i %:

                 Menn  Kv   Tot
2003-2007    29    25    27
2002-2006    33    31    32
2001-2005    33    32    33
2000-2004    33    31    32

(Kilde: SSB)

For mer informasjon, ta kontakt med : Knut-Johan Rognlien, konst. leder av Østfoldhelsa, Mob: 48 09 07 73