Kostholdsprosjektet utvides

Prøveprosjektet med frukt og skolefrokost i de videregående skolene har vært så vellykket at alle de videregående skolene i Østfold nå får anledning til å være med. 

– Kostholdsprosjektet har pågått inneværende skoleår ved sju av fylkets videregående skoler. I korthet går prosjektet ut på at elevene ved Malakoff, Askim og Glemmen har hatt tilbud om en subsidiert skolefrokost før skolestart til bare fem kroner. I tillegg har elevene ved Borg, Kalnes, Frederik II og Mysen fått utdelt en gratis frukt eller grønnsak hver dag. Kostholdsprosjektet er evaluert av Høgskolen I Vestfold dette semesteret, og viser en overveldende oppslutning. Derfor besluttet opplæring-, kultur- og helsekomitéen i april i år at alle de videregående skolene skulle inviteres til å bli med, sier komitéleder Inger-Christin Torp.

Det innebærer at de videregående skolene Kirkeparken, Greåker, Halden og St. Olav må ta stilling til om deres elever skal få tilbud om enten subsidiert skolefrokost eller gratis frukt og grønt hver dag fra kommende skoleår.

Skolene kan selv velge om de vil delta i prosjektet, som er i regi av Østfoldhelsa og Østfold fylkeskommune. Det er satt av to millioner kroner til kostholdsprosjektet i 2008.

– Skolefrokost er viktig for læringsevnen, skolemiljøet og fører til bedre voksenkontakt siden lærere er til stede. Dessuten tyder det på at det fører til mindre kjøp av usunne matvarer. Valget for de videregående skolene står ikke mellom frukt og frokost eller utstyr. Valget står mellom frukt og frokost eller ingenting. Dette er et folkehelsetiltak som Østfoldhelsa og fylkets politikere har tatt initiativ til, og vi oppfordrer samtlige skoler til å bli med, sier Torp.

Les den foreløpige evalueringen av kostholdsprosjektet:

Les invitasjonsbrevet til de videregående skolene i Østfold