Konferanse for helsepersonell

16. september arrangerer Folkehelseprogrammet og Fylkesmannen i Østfold en konferanse om røyking der helsepersonell er målgruppe. Hensikten er å gjøre de bedre i stand til å få pasienter til å stumpe røyken.

Les omtale i Sarpsborg Arbeiderblad

 

Studier viser at mange innenfor helsevesenet
vegrer seg for å ta opp røykespørsmålet med pasientene. Hovedårsakene
oppgis å være mangel på tid, ubehag ved å ta opp temaet, en opplevelse
av å invadere pasienters privatsfære, samt mangel på kunnskap om
kommunikasjonsteknikker. Mange som arbeider med røykeslutt synes
dessuten det kan være et krevende og lite stimulerende arbeid, da det
ofte er en lang prosess før en pasient klarer å bli røykfri. Vi håper
at denne konferansen vil gjøre det lettere for helsepersonell å ta opp
røykespørsmålet, sier Knut-Johan Rognlien i Folkehelseprogrammet i
Østfold.

Helsepersonell er nøkkelpersoner innen
tobakksforebygging. De innehar kunnskap om røykerelaterte helseskader,
samtidig som de møter store deler av befolkningen i situasjoner hvor
det er naturlig å snakke om livsstilsvaner som tobakksbruk.
Helsepersonell representerer dessuten en gruppe i samfunnet som de
fleste har stor tillit til, og vil ofte være rollemodeller for
befolkningen når det gjelder livsstilsfaktorer som kan påvirke helsen.


Siden 1997 har det blitt ti prosent færre røykere i Østfold, og skal vi
lykkes med å opprettholde den gode trenden er vi avhengige av at alle
gode krefter drar i samme retning. Her spiller helsepersonell en viktig
rolle siden de har så høy troverdighet på spørsmål om vår
helsetilstand, sier Rognlien.

Arrangementet holdes 16. september i Skjeberg.


Vi håper at vi de neste årene kan fortsette med å bygge opp kompetansen
knyttet til røykeslutt og tobakksforebygging blant helsepersonell.
Denne gang har vi valgt å fokusere på hvilke hjelpemidler som finnes i
røykesluttarbeidet, både av tradisjonell og utradisjonell art. I
tillegg vil vi gå i dybden på retningslinjene for røykeavvenning i
primærhelsetjenesten, samtidig som vi vil ta opp gode
kommunikasjonsmetoder, sier Rognlien.

Påmeldingsfrist for konferansen er 9. september og påmeldingen kan rettes til post@ostfoldhelsa.no.

 

Last ned konferanseinvitasjonen her