Myndiggjøring i Skiptvet

Onsdag 10. September er det duket for nok en kursdag i regi av Østfoldhelsa. Denne gangen skal det handle om folkehelse og empowerment – eller myndiggjøring på godt norsk.

Empowerment er et begrep som brukes i mange sammenhenger. Innenfor folkehelse forstås det ofte som kjernen i det som må til for å fremme helse og forebygge sykdom. Verdens Helseorganisasjon har hatt fokus på dette i flere tiår, og mange land har empowerment som et viktig prinsipp i sitt folkehelsearbeid.

–   Empowerment handler om å myndiggjøre enkeltmennesket til å ta kontroll over beslutninger og handlinger som virker inn på helsa. Tradisjonelt har ikke folkehelsepolitikken fokusert på denne dimensjonen. Vi mener derfor det er viktig å heve kompetansen omkring empowerment, sier Knut-Johan Rognlien, konst. leder av Østfoldhelsa.

Samlingen vil også belyse forholdet mellom helsefremmende kontra sykdomsforebyggende arbeid.
 
–   Vi ønsker å bruke dagen til å synliggjøre hvorfor vi som fageksperter må lære oss til å kommunisere med ”folk flest” og tørre å gi fra oss makt. Herunder vil vi sette søkelys på hvordan å komme fra empowerment-teori til empowerment-praksis, sier Rognlien.
 
Han understreker at dagen også vil fokusere på hvordan empowerment-tilnærminger må brukes for å utjevne sosiale helseforskjeller fremfor å forsterke dem. Dernest vil betydningen av frivillig innsats stå i fokus.
 
–   I Østfold er vi særlig opptatt av sammenhengen mellom frivillighet og sosial kapital, kvaliteten på sosiale nettverk, tillit til medmennesker og offentlige institusjoner og nærmiljøers evner til å håndtere de utfordringer de blir stilt overfor. Vi mener at dette henger sammen med empowerment-diskusjonen. Dette er en forklaring til at vi i høst går i gang med et større arbeid for å stimulere til en frivillighetspolitikk i Østfold, både i kommuner og fylkeskommuner, sier han.

På kurset vil deltakerne få høre Høgskolelektor Eyvin Bjørnstad fra Høgskolen i Vestfold snakke om empowerment i et folkehelseperspektiv. Coachen Mia Börjesson vil fortelle om myndiggjøring i praksis, og Seniorrådgiver Anders Smith fra Helsedirektoratet vil fokusere på sosial kapital, folkehelsearbeid basert på empowerment og empowerment i lokalsamfunnet.

Samlingen holdes på Kirkelund skole i Skiptvet.

Påmelding: elisabeth.blomberg@ostfold-f.kommune.no

Last ned programmet her

Deltakerliste