Heprogress avslutningsseminar

Moss kommunes innføring av folkehelsevurderinger i politiske saker fikk internasjonal oppmerksomhet på HEPROGRESS-samling i Latvia 22.-23. oktober.

Her holdt ordfører Tage Pettersen et fordrag om Moss sine erfaringer.

HEPROGRESS
er et internasjonalt folkehelseprosjekt finansiert med EU-midler, og som har fokus på sosiale ulikheter i helse.

For å få til et effektivt folkehelsearbeid, er det viktig med regelmessige og gode helseundersøkelser som synliggjør hvor innsatsen bør settes inn og som kan bidra til å følge utviklingen i folkehelsa over tid.

Prosjektet er en oppfølger av det internasjonale prosjektet HEPRO (2005 – 2008) med Østfold fylkeskommune som prosjektleder. Prosjektet utviklet blant annet et konsept som gjorde det mulig å gjennomføre folkehelseundersøkelser på tvers av landegrenser. Den gang deltok cirka 34.000 europeere i seks forskjellige land.

HEPROGRESS har gjentatt og videreutviklet undersøkelsen. Den ble gjennomført i Østfold i november/desember 2011, og der 932 personer deltok fra Moss. Parallelt omfattet undersøkelsen innbyggere i latviske kommuner.

Deltagere
Østfold fylkeskommune er prosjektleder, med deltakelse fra Moss kommune, Hobøl kommune, Høgskolen I Østfold, Høgskulen i Volda, Universitetet i Latvia, Amata kommune, Vidzeme planregion i Latvia og The WHO Baltic Region Healthy Cities Association i Turku.

Folkehelsevurderinger i politiske saker
Tage Pettersen og Tomas Colin Archer deltok på den innledende konferansen i Latvia høsten 2011. Det resulterte i beslutningen om å vurdere folkehelsekonsekvenser i alle saker til politisk behandling i Moss.

På den avsluttende konferansen i Jurmala i Latvia 22.-23. oktober 2012 deltok begge igjen. Her redegjorde ordfører for kommunens erfaringer etter ett år. Det vises her til tilsvarende innspill på helsekonferansen i Aust-Agder 10. oktober i år.

Foregangskommune
Innføring av folkehelsevurderinger i politiske saker har fått oppmerksomhet her til lands, og nå også utenfor landets grenser. Det er flere kommuner som vil følge opp dette i Østfold og også i andre kommuner.

Moss kommunes erfaringer
Det er generelt ikke enkelt å kunne si med stor sikkerhet og kunnskapsbasert om hvilke konsekvenser en sak vil få for folkehelsa, og særlig om den bidrar til å redusere sosiale helseforskjeller. Nærmere analyser av tilgjengelig statistikk samt bygge videre på den kunnskapen vi allerede har, vil etter hvert gjøre det enklere å foreta gode og målrettede valg som kan bedre folkehelsa.

Publisert av May Mollan.