Gratis studiepoeng gir økt samarbeid

I nabofylket har samarbeidet mellom planleggere og helsearbeidere blitt bedre som en følge av videreutdanningen Helse i plan. Østfoldhelsa kan finansiere dette studiet for interesserte østfoldinger!

–   Det viktigste for meg har vært at jeg har blitt kjent med helsearbeidere i kommunen og i det interkommunale samarbeidet miljøretta helsevern, slik at det er lettere å ta kontakt både formelt og uformelt i forhold til planer. I forhold til planlegging og utredninger er det godt å få inn folk fra med annerledes fagbakgrunn, da disse ofte har et annet fokus enn planleggeren, sier kommuneplanrådgiver Henning Thoresen i Nøtterøy kommune.

Han er i ferd med å fullføre studiet på 15 poeng som tilbys av Høgskolen i Vestfold. I jobben som kommuneplanrådgiver har han allerede fått utbytte av utdanningen. Henning ønsket å ta studiet fordi det virket både interessant og relevant i både kommuneplanlegging og reguleringsplaner.

–   Studiet har vært interessant og inspirerende med mange gode foredragsholdere.
Det har medført at jeg i større grad tenker på eventuelle helsekonsekvenser i planleggingen, både positive og negative. Studiet har også tatt for seg mye i forhold til medvirkning som har vært veldig lærerikt og tankevekkende, sier Thoresen.

Det er ikke bare i forhold til faglig innhold at han roser videreutdanningen. I løpet av studiet får både planleggere og helsearbeidere også stort utbytte av hverandres kompetanse.

–   Studiet har ført til at planleggere og helsefaglig personell blir kjent. Vi planleggere har lært å utnytte den kompetansen som helsefaglig personell sitter på, og helsearbeiderne får kjennskap til planleggerne og planprosessene. Dermed får begge fagmiljøene stort utbytte av studiet, sier Thoresen.

Avdelingsleder for miljørettet helsevern i Vestfold Reidun Borrebæk er enig i at fagmiljøene har stor nytte av å lære av hverandre. Hun er utdannet helsesøster og tok studiet etter å ha sett behovet for kunnskap om planprosesser i sin nåværende stilling.

–   Studiet var faglig veldig interessant, morsomt og lærerikt. Innsikt i planteori og forståelse av den ulike metodikken og tankegangen i et annet fagmiljø var veldig nyttig for meg. I tillegg til å få tilført mye ny kompetanse fører det også til at man knytter kontakter som man bruker mye, både formelt og uformelt. Dette er helt klart en fordel i løpet av planprosessen, og fører til bedre samarbeid mellom planleggere og helsepersonell, sier Borrebæk.

Studieavgiften kan man også i 2009 få subsidiert av Østfoldhelsa, dette gjelder imidlertid kun de første som viser interesse. Studiestart er 28. januar. For å få finansiert studiet må man ta kontakt med Østfoldhelsa snarest, søknadsfristen er 1. november men søknader etter fristens utløp kan vurderes dersom det er ledige plasser.

For informasjon om studiet kontakt Høgskolen i Vestfold ved Eyvin Bjørnstad på tlf 33 03 12 98 eller epost: eyvin.bjornstad@hive.no . For informasjon om finansiering av studieavgiften kontakt Østfoldhelsa ved kst. leder Knut-Johan Rognlien, tlf 69 11 74 57.

Les mer om videreutdanningen hos Høgskolen i Vestfold