Kommunikasjonspris til Folkehelseprogrammet

Folkehelseprogrammet i Østfold har vunnet kommunikasjonsprisen i Østfold 2006! - Dette var en utrolig morsom nyhet, stråler styreleder i Folkehelseprogrammet Bente Holm Sælid.


Les pressemeldingen fra Kommunikasjonsforeningen
Les omtale på hjemmesidene til Østfold fylkeskommune
Les omtale i Fredriksstad Blad
Les omtale i SarpsborgAvisa
Les omtale i Moss Avis
Les omtale i Moss Avis (2)

Det er kommunikasjonsforeningen i Østfold som for første gang har delt ut prisen.

– I fjor feiret vi ti års jubileum, og i alle disse årene har vi satset bevisst på informasjonsarbeid. Det er veldig hyggelig at også andre legger merke til jobben vi gjør, sier styreleder i Folkehelseprogrammet Bente Holm Sælid.

Hun påpeker at markedsføring og informasjonsarbeid er en viktig del av folkehelsearbeidet i Østfold.

– Vi har et ansvar for å bidra med troverdig helseinformasjon til innbyggerne. Samtidig forsøker vi å gjøre det på en lettfattelig måte. Vi skal tross alt nå ”mannen i gata”. På denne måten ønsker vi å spille på medienes egne premisser. Vi skiller oss nok ganske mye ut fra andre deler av offentlig forvaltning, og vi er i det hele tatt lite byråkratiske, sier hun.

Det er særlig omfattende mediedekning som har gjort folkehelsearbeidet i Østfold synlig. I 2004 ble Folkehelseprogrammet for eksempel omtalt i over 300 store og positive saker i mediene. NRKs helseprogram PULS dro til Østfold, og Aftenposten hadde cirka ti saker relatert til partnerskapet, deriblant omtale på lederplass.

– I fylkeskommunen har vi valgt å bruke cirka 20 prosent av en stilling til dette feltet, og det synes vi har gitt en bra avkastning. Det er ganske vanskelig å få nasjonal omtale på saker som har et lokalt preg, men dette har vi like fullt klart å få til, sier Holm Sælid.

Mediehåndteringen henger ikke i løse lufta. Informasjonsplaner med bestemte målsettinger er utarbeidet og godkjent av politikere i både kommunen og fylkeskommunen.

– Kommunikasjonsvirksomheten vår er strategisk og langsiktig, og hvert presseutspill har delmål. For eksempel har vi lenge markedsført at Østfold har gratis røykesluttkurs, og det har medført at vi nesten har fått 1 000 påmeldinger på litt over tre år. Dette hadde vi ikke klart uten medieomtale, sier Holm Sælid.

Hun håper at arbeidet bidrar til at regjeringen og Stortinget etter hvert gir folkehelsearbeidet status. Mens det bevilges enorme summer til sykehusdrift avspises de som ønsker å være føre var med knapper og glansbilder.

– Selvfølgelig trenger vi bedre sykehus, og vi ønsker en videreutvikling av velferdssamfunnet. Men dette er ikke løsningen på antallet røykere eller alkoholmisbrukere. Det vil heller ikke få folk i mer fysisk aktivitet. Vi håper derfor at den medieomtalen vi har sørget for gjennom mange år bidrar til at flere aktører tar til seg vårt budskap: Forebyggende og helsefremmende arbeid er løsningen på nasjonens helseutfordringer! Det er bedre at vi unngår en ulykke ved på å bruke 1 000 kroner på å forebygge, enn å måtte ut med en million for å behandle skaden, fastslår hun.

Hun påpeker samtidig at dette ikke er en pris som Østfold fylkeskommune har vunnet alene.

– Langt i fra. De 14 kommunene Moss, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Eidsberg, Askim, Rakkestad, Hobøl, Våler, Spydeberg, Aremark, Rømskog, Marker og Trøgstad er viktige støttespillere i arbeidet vårt. De gjør mye av den jobbingen som sørger for at vi får oppmerksomhet. Det samme må sies om støttespillere som Fylkesmannen, frivillighetssentralene, Sykehuset Østfold og Høgskolen. Dette er en lagseier, stråler Holm Sælid!

img45dc3955e1fb2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glade vinnere av kommunikasjonsprisen for 2006. Fra venstre markedsfører Arvid Wangberg (leder av Folkehelseprogrammet, nå i permisjon), styreleder Bente Holm Sælid og tidligere journalist Knut-Johan Rognlien (kst. leder av Folkehelseprogrammet).