Kan bli Norges beste på tobakksforebygging

Folkehelsesatsningen til Østfold fylkeskommune har arbeidet for å få ungdomsskolene til å forebygge røyking. Nå viser foreløpige tall at 10. klassinger i Østfold er i ferd med å bli landets beste på tobakksforebygging.


Les omtale på hjemmesidene til NRK Østfold
Les omtale i Halden Dagblad
Les omtale i Moss Avis
Les omtale i Smaalenenes Avis
Les omtale i Sarpsborg Arbeiderblad

En måned før påmeldingsfristen går ut, kjører allerede 92 % av skolene det tobakksforebyggende programmet ?Fri? for 10. klasse


Så bra tall har vi aldri før hatt i Østfold for dette klassetrinnet, og
Østfold ligger nesten 30 % over landsgjennomsnittet for 10. klasse. Det
sier leder av helsekomiteen i Østfold fylkeskommune, Inger-Christin
Torp (Ap).

Mer enn 120 000 ungdommer deltar hvert år i FRI, og
det er dermed det største tobakksforebyggende programmet for ungdom som
er satt i gang i Norge noen sinne. Inger-Christin Torp tror på sikt at
dette tiltaket vil bidra til å få ned røyketallene i Østfold.


Det er viktig å gjøre forebyggende grep på ungdomsskolen. Der er her,
og på videregående trinn, at de fleste begynner å røyke, sier hun.

Hun roser Østfold-ungdommen som synes å være den første generasjonen som tar et oppgjør med en kynisk tobakksindustri.


Ungdommens fylkesråd har engasjert seg sterkt i denne saken, og ivret
for eksempel for at de videregående skolene i Østfold måtte være
røykfrie. I det hele tatt så ser vi at ungdommen i Østfold går foran
med godt eksempel, og vi ser en betydelig nedgang i forhold til
tidligere år. I 2002 satte daværende helseminister Dagfinn Høybråten
som målsetting å halvere andelen ungdomsrøykere fra 28 % i løpet av 5
år. Få trodde at målet ville la seg nå, men allerede to år etter kunne
Østfold som det eneste fylket i landet dokumentere at andelen
ungdomsrøykere lå på 14 %. Senere har vi fått tall fra nasjonalt nivå
som viser at andelen røykere på ungdomsskolene i Østfold ligger under 5
%. Når de yngre nå vokser opp vil det gjøre seg utslag på
røykestatistikken om få år, og det i positiv retning, tror Torp.

Hun sier at fylkeskommunen har røykeslutt og tobakksforebygging som et viktig satsningsområde i sitt folkehelseprogram.


Vi er det eneste fylket i landet som har røykesluttkurs der deltagerne
får tilbakebetalt kursavgiften etter 6 måneder hvis de fortsatt er
røykfrie. Vi har jobbet mye med å mobilisere ungdomsskolene til å delta
på FRI-programmet. Vi har innført sterke begrensninger på
røykemuligheten på videregående skoler, og vi forsøker å få
ungdomsskolene til å fjerne røykehjørnene sine. Vi har også fokusert
mye på at offentlige møteplasser må være røykfrie. Vi har svært mange
allergikere og astmatikere her i fylket som får store problemer med
røyklukt, og da er det viktig at vi forsøker å gjøre hverdagen enklere
for dem, sier hun.