Intensiverer innsatsen mot røyking

Folkehelseprogrammet gjør et krafttak for å få østfoldingene til å stumpe røyken. Nå er det satt av vel en halv million kroner til forebyggende innsats og røykesluttarbeid.

et er gjennom prosjekt ?Røykfri? (2004-2005) at
Folkehelseprogrammet nå intensiverer sin innsats for å redusere
røykingen i Østfold. Prosjektet involverer en rekke tunge
samfunnsaktører i Østfold, deriblant Sykehuset Østfold, en rekke
kommuner, frivillige organisasjoner og Fylkesmannen.

– Gjennom
helseundersøkelsen ?Østfold Helseprofil? (1997) så vi at så mye som 37
% av befolkningen røyket daglig eller av og til. Siden den gang har
røykeforebygging og røykesluttinnsats vært et prioritert område i
Østfold, men nå ønsker vi å intensivere arbeidet ytterligere, sier
leder av Folkehelseprogrammet Arvid Wangberg.

Han påpeker at
røyking fører til så mye som 7 500 dødsfall i Norge hvert år – og at
tobakk lenge har vært den fremste folkehelseutfordringen av dem alle.

Prosjektet har fire satsningsområder:

?
Røykfrie idrettsmiljøer – der målsettingen er å få halvparten av
idrettslagene i Østfold til å behandle spørsmålet om røykfrie
idrettsmiljøer og å lage retningslinjer lokalt.

? Røykfri befolkning – der målsettingen er i løpet av 2005 å ha hjulpet minst 400 østfoldinger til å slutte å røyke.

?
Røykfrie skoler – der målsettingen er 1) Å gjøre alle videregående
skoler i Østfold røykfrie 2) Involvere 90 % av de nye 8. klassene i
VÆRrøykFRI-programmet 3) Starte forebyggende programmer for barneskoler
4) Skape røykfrie uteområder på grunnskolene.

? Røykfri
arbeidsplass – der målsettingen er å skape ti nye røykfrie bedrifter i
Østfold og gjennomføre ti røykesluttkurs på bedrifter.

– Vi vil
på denne måten arbeide på en rekke forskjellige arenaer. Ved å
mobilisere flest mulig aktører til kamp for å forebygge røyking vil den
samlede innsatsen bli stor og effekten forhåpentligvis deretter, sier
Wangberg.