Ingen spøk med røk

Ungdomsskoler fra hele fylket ble motivert til et større fokus på tobakksforebygging, da Folkehelseprogrammet nylig lanserte FRI-programmet i Østfold.


90 elever, lærere og helsesøstre deltok da det tobakksforebyggende programmet ble lansert. Fri–programmet i Østfold setter fokus på både et røyk- og snusfritt skolemiljø. Dette innebærer tilbud om hjelp til å slutte, samt å gi bedre kunnskap om de negative helseeffektene som tobakk og snus fører med seg.

Fri – programmet har ikke som mål å skremme, men å belyse problemet tobakk.

– Fri – konferansen er et viktig tiltak for å gjøre elevene mer oppmerksom på hva som motiverer til røyking og hvorfor ikke flere slutter å røyke, da de fleste vet at tobakk ikke er sunt for deg, poengterte konferansier Trine Falstad fra Folkehelseprogrammet i Østfold.

Hun ble støttet av Janne Oftedal og Agnethe Weisæth fra avdelingen for tobakk ved Sosial- og helsedirektoratet.

– Vi ønsker at FRI – programmet skal bryte med tradisjonell ”slutt å røyk” preken. FRIstedet.no er en nettside hvor vi fokuserer på å la brukerne tenke i nye baner og se på tobakksproblemet i et nytt perspektiv, understreket de to.

Borge ungdomsskole er en av de skolene i Østfold som har arbeidet mest med røykeslutt og tobakksforebygging. Skolen har positive erfaringer med FRI – programmet.

– FRI – programmet fungerer! Dette er nok fordi vi ikke ønsker å tvinge ungdommen å slutte med røyk og snus med pekefinger, men heller gi dem en gyllen mulighet til å få hjelp, fastslår lærerne Morten Børresen og Per Arne Wilhelmsen.

For mer informasjon om FRI – programmet, klikk dere inn på 
www.FRIstedet.no og prøv ut de forskjellige aktivitetene du finner der.