Ingen røyking på jobb

Vålers ordfører vil nekte de ansatte å røyke i arbeidstiden.