Hvordan har menn det – egentlig?

Som et ledd i sin satsning på folkehelse arrangerer Sarpsborg kommune den 10. oktober en fagdag om menns psykiske helse.

Det er arbeidsgruppa for Verdensdagen for psykisk helse i Sarpsborg som inviterer til fagdagen. Tema vil være:

Livet går opp og ned – snakk om det!
Hvordan og med hvem snakker menn om følelser?

Fagdagen er arrangert for deg som har kontakt med gutter og menn i jobbsammenheng (skole, helse, barnevern, mv), forbrukerorganisasjoner og andre interesserte.

Arrangementet er gratis, men med bindende påmelding til servicetorget@sarpsborg.com innen 6.oktober pga. servering.

Tid og sted: kl. 08.30 – 15.00 i Metodistkirken, Sarpsborg.

PROGRAM:

Kl. 8.30 Registrering og kaffe
Kl. 9.00 Velkommen
Kl. 9.10 ”Menn, sorg og følelser” ved Oddbjørn Sandvik
–         Oddbjørn Sandvik er psykolog, spesialist i samfunnspsykologi og forfatter av boken Sorg sammen med Hilde Eriksen og Kari E Bugge
Kl. 11.30 Lunsj med mingling
Kl. 12.10 Teaterinnslag
Kl. 12.40 ”Den vanskelige samtalen” ved Rune Helland
–         Rune Helland er prosjektleder ved Mental Helse Kompetanse
Kl. 13.25 Benstrekk
Kl. 13.40 ”Menn og psykisk smerte” ved  Stein Knudsen
–         Stein Knudsen er familieterapeut ved Familievernkontoret i Sarpsborg og arbeider blant annet med menn og voldsproblematikk
Kl. 14.25 Avslutning
Kl. 14.45 Vel hjem

Kontaktperson: Bente Holm Sælid, Rådgiver psykisk helse i Sarpsborg kommune.
Tlf : 91367754.