Hjelper røykerne – advarer snuserne!

stfoldinger som ønsker å bli røykfrie til 1. juni ved hjelp av røykesluttkurs får nå en siste sjanse. I begynnelsen av mai går Folkehelseprogrammet og AOF i gang i gang med nye røykesluttkurs over hele Østfold. Men de som driver med forebyggende arbeid står nå overfor en ny utfordring. ? Vi frykter at den røykeloven vil føre til en stor økning av snusere, sier leder av Folkehelseprogrammet Arvid Wangberg.

Folkehelseprogrammet i Østfold merker en stor
interesse for å slutte å røyke ved hjelp av røykesluttkurs. Så langt
har 430 østfoldinger deltatt på kursrekken. 40 % av disse har klart å
stumpe røyken. De som holder seg røykfrie i et halvt år får
tilbakebetalt kursavgiften på 750 kroner.

– På grunn av den nye
røykeloven vil det fra 1. juni ikke lenger være tillatt å røyke på
serveringssteder, og vi har merket denne effekten etter nyttår.
Interessen for røykesluttkursene våre er stor, og det er tydelig at
mange ønsker å bli røykfrie før loven trer i kraft. Kursene vi nå går i
gang med er lagt opp slik at deltagerne skal forsøke å stumpe røyken
den tredje kurskvelden. De som klarer det vil dermed være røykfri til
1. juni, som for mange er en D-dag, sier Wangberg.

Parallelt med
at det tobakksforebyggende arbeidet i Østfold oppnår gode resultater,
frykter Folkehelseprogrammet en oppvekst av snusere.

– Fra 1.
juni vil det være tillatt å snuse på utesteder, men ikke røyke. I den
sammenheng har vi et inntrykk av at flere bytter ut røyk med snus og at
det har spredd seg en oppfatning av at snus ikke er så farlig. Dette
stemmer ikke. Snus har en rekke skadevirkninger, sier Wangberg.

Snus
inneholder mer enn 2 500 kjemiske stoffer, deriblant nikotin som gjør
at blodårene trekker seg sammen. Det fører til økt puls og høyere
blodtrykk. Det er rapportert økt risiko for hjerteinfarkt ved bruk av
snus. Snus øker også risikoen for å utvikle type 2 diabetes.

I
tillegg virker snus irriterende på munnens slimhinne og tannkjøtt. Noen
års daglig snusing gir synlige skader på slimhinnen. Slike forandringer
i slimhinnen kan være forstadiet til munnhulekreft. Bruk av snus og
skrå fører også til misfarging av tennene, samtidig som man kan få
skadet tannkjøtt, misfargede tannhalser og dårlig ånde.


Forskerne er derimot ikke sikre på om snusbruk fører til kreft, selv om
mistanken er stor. Det som uansett er klart er at snus inneholder en
rekke stoffer som er potensielt kreftfremkallende. Det er derfor
naturlig å advare snuserne også mot denne risikoen, sier Wangberg.

Det
fins ikke oppdatert statistikk som viser hvor mange østfoldinger som
snuser. På landsbasis viser derimot tall at det er svært få kvinner som
snuser uansett alder, mens tallene er dystrere lesning når det gjelder
menn. I 2002 snuste 13 % av mannfolka i aldersgruppen 16-74 daglig
eller av og til. I de yngre aldersgruppene er derimot tallet langt
høyere. I aldersgruppen 16-24 snuste 20 % daglig eller av og til, mens
det tilsvarende tallet for den mannlige aldersgruppen 25-34 var 18
prosent for 2002. Fra 1985 ser vi en fordobling av snusbruken i Norge.


Folkehelseprogrammet følger utviklingen nøye, og vi avventer
retningslinjer fra Sosial- og helsedirektoratet på hvordan vi best bør
bekjempe snusbruk. Vi arbeider allerede forebyggende overfor barne- og
ungdomsskolene i fylket, men denne innsatsen kan intensiveres
ytterligere hvis situasjonen tilsier det. I mellomtiden informerer vi
om skadevirkninger ved snusbruk i håp om at østfoldingene forstår at
det er en dårlig ide og bytte ut røyken med snusen, sier Wangberg.