HEPRO resultater legges frem i Brussel

HEPRO-prosjektet har vært en suksess og går nå mot slutten. Fredag 9.november presenteres resultatene fra den store europeiske folkehelseundersøkelsen fram på sluttkonferansen i Brussel.

Basert på HEPRO modellen har prosjektet gjennomført en internasjonal folkehelseundersøkelse. Mer enn 45 000 mennesker i Estland, Latvia, Litauen, Polen, Danmark og Norge har svart på spørsmål om hvordan de opplever egen helse.

-Denne undersøkelsen er den første standardiserte og mest omfattende kartleggingen av hvordan folk opplever helse og velvære i Østersjøregionen, sier prosjektleder Arvid Wangberg. Dataene vi er i besittelse av representerer et unikt og verdifullt grunnlag både for forskning og helsepolitikk, fortsetter han.

På konferansens "Open Day" i Brussel 9.november vil prosjektet blandt annet presentere resultater fra denne undersøkelsen, i tillegg til HEPROs filosofi, forskningsmodell og arbeidet med å utarbeide en verktøykasse for beslutningstakere i helsesektoren. Partnere fra prosjektet vil bidra med sine praktiske erfaringer og bruk av HEPRO modellen for å skape en bærekraftig helsepolitikk.

Les mer om HEPRO og sluttkonferansen på prosjektets hjemmesider