Helseprofiler

Folkehelseprogrammet har siden 1997 med jevne mellomrom gjennomført helseprofiler i befolkningen. Helseprofiler er en form for undersøkelse der innbyggerne selv gir uttrykk for hvordan de ser på sin egen helse, hvordan de trives i hverdagen og hvordan de opplever miljøet de lever i.

Østfold helseprofil 2011-2012 – fylkesrapporten.
Undersøkelsen er en del av det internasjonale prosjektet HEPROGRESS

Østfold helseprofil 2011-2012 -De første kommunerapportene
Undersøkelsen er en del av det internasjonale prosjektet HEPROGRESS

Østfoldhelsa 2008
Befolkningsundersøkelse om helsetilstand og miljøforhold blant tiende klassinger (2008)

Hepro-Norgesprofilen 2007
Del av Eurohepro 2006-2007
Befolkningsundersøkelse om helsetilstand og miljøforhold i 11 kommuner i Norge

Østfoldhelsa 2004
Befolkningsundersøkelse om helsetilstand og miljøforhold (2004)

Østfold Helseprofil (1997)
Befolkningsundersøkelse om helsetilstand og miljøforhold (1997)

Helse i grenseregionen
Sammenligning av helse- og miljøtilstanden i Østfold og Bohuslän (1999)

Norgesprofilen
Befolkningsundersøkelse om helsetilstand og miljøforhold i 15 kommuner i Norge (2001)