Helse- og miljøeventyr skal etableres i Østfold

EU har gjennom INTERREG-programmet bevilget 1,4 millioner kroner til å etablere et helsesenter i Østfold. Senteret skal kalles for ?Helsekilden? og skal gi skoleelever i Østfold opplæring om kropp, sjel, livsstil, natur, holdninger og helsetilstand. Ansvarlig for senteret er Østfold fylkeskommune gjennom Folkehelseprogrammet i Østfold.

Ideen til Helsekilden er hentet fra et tilsvarende
konsept i Sverige som har vært en stor suksess. Tusenvis av svenske
skolebarn besøker årlig senteret som ligger i Vara. Her blir
undervisning om helse gjort om til et spennende eventyr der elevene
lærer gjennom deltagelse og opplevelser.

– Vi ønsker å skape
et tilsvarende helse- og miljøeventyr i Østfold, sier leder i
Folkehelseprogrammet Arvid Wangberg (bildet). Med seg har han 15
svenske kommuner som samarbeider med Folkehelseprogrammet om
INTERREG-prosjektet.

Det er foreløpig ikke bestemt hvor i
Østfold senteret skal ligge, men det er uansett meningen at personalet
også skal kunne dra ut til skolene for å undervise.

Folkehelseprogrammet
er et partnerskap som foruten Østfold fylkeskommune består av kommunene
Sarpsborg, Våler, Spydeberg, Fredrikstad, Rakkestad, Askim, Eidsberg,
Hobøl og Aremark.

– Men Helsekilden kommer naturligvis til å
være åpent for alle skolene i Østfold, ikke bare skolene i
partnerskapskommunene, fastslår Wangberg.

Han ser heller ikke bort fra at senteret kan bli populært utenfor fylkets grenser.


I Sverige er dette konseptet så populært at det er lange ventelister
for å besøke senteret ? og skoleelevene kommer langveisfra for å
oppleve senteret. Vi regner det derfor som sannsynlig at også
Oslo-skolene kan fatte interesse for dette. Dette kan sette Østfold på
kartet og bli noe vi kan være stolte over, tror Wangberg.

Prosjektet
heter ?Helsekilden ? et miljø og helseeventyr i Østfold? og startet 1.
januar 2003. Prosjektet varer ut 2005, men hensikten er å etablere det
som et ordinært tilbud. På sikt skal senteret være selvfinansierende,
men de første årene vil det sannsynligvis være gratis for skolene å
benytte seg av tilbudet.

Forhåpentligvis vil vi være i stand til å ta imot de første klassene i januar 2004, sier Wangberg.


Årsaken til at vi ønsker å satse på dette er at barn og ungdom er en
viktig målgruppe i folkehelsearbeidet. Her dannes mye av grunnlaget for
den helsen vi har resten av livet. Og med det presset som barn og
ungdom utsettes for blant annet i forhold til kroppsfiksering og
motehysteri er det viktig at vi gir barna en motvekt. Vi ønsker å bidra
til at barna får et edruelig forhold til kroppen sin og at de kan være
stolte av den unike personligheten hver enkelt har, påpeker Wangberg.