Gratis vann fører til mindre sukker

Folkehelseprogrammet tok initiativ til å installere vannkjølere ved ungdomsskoler og videregående skoler i fylket for å redusere det høye sukkerinntaket blant ungdommen. Innsatsen vakte oppsikt og nå blir den gode ideen fulgt opp av flere. Sparebankstiftelsen har bestemt seg for å finansiere vannkjølere til alle de videregående skolene i østlandsfylkene.