«Gratis» snuskuttkurs til østfoldingene

I september starter snuskuttkurs for østfoldingene.

 

Les mer om snus og helserisko her

Les omtale i Nettavisen

Les omtale i Halden Arbeiderblad

Les omtale på sidene til Radio City (1) (2)

Les omtale i Brønnøysunds Avis

Les omtale i Tønsbergs Blad

Som det første fylket i landet får innbyggerne i Østfold tilbud om ”gratis” kurs. De som fortsatt er snusfrie seks måneder etter kursets slutt får tilbake deltageravgiften på 750 kroner.

Folkehelseprogrammet samarbeider med AOF om gjennomføringen av kursene.

– Ideen kom faktisk fra en av våre politikere som ønsket å slutte å snuse, men som ikke klarte det på egen hånd. Han ba oss om å vurdere å opprette snuskuttkurs, fordi vi hadde et tilsvarende tilbud til røykerne. Det idéen tente vi på siden snusing bidrar til helseskader vi vil til livs, sier styreleder i Folkehelseprogrammet Bente Holm Sælid.

Hun har allerede mottatt en rekke henvendelser fra snusere som ber om hjelp.

– Mange forsøker å slutte på egen hånd, men for mange oppleves det som vanskeligere å slutte å snuse enn å slutte å røyke. Dette skyldes at dersom man tar en pris snus, gir det høy konsentrasjon av nikotin i blodet i lengre tid enn om man røyker en sigarett. En pris snus inneholder også langt større mengder av nikotin enn hva en enkelt sigarett gjør, sier Holm Sælid.

Folkehelseprogrammet har samarbeidet med svenske fagmiljøer i oppbyggingen av snuskuttkursene. De vil bli satt sammen av 6-8 kurskvelder som alle varer i 90 minutter. Her vil deltagerne samarbeide for å klare å legge vekk snusen for godt.

– Mange av de som slutter med snus rapporterer om sterke abstinensreaksjoner, søvnforstyrrelser, uro, svimmelhet, hodepine, hjertebank, konsentrasjonsvansker, irritasjon, engstelse og depresjon. Abstinensplagene er vanligvis verst de 3 første dagene etter at du har sluttet og er som oftest borte etter fire uker. Mange vil imidlertid savne hyggen med snus lenger, og dette er en psykisk avhengighet som vi også må ta på alvor, sier Holm Sælid.

Fordi snusere ofte opplever en sterkere abstinens enn røykere legges det opp til en lenger nedtrappingstid enn hva som for eksempel er vanlig på røykesluttkursene.

– Vi vil bruke mye tid på å bygge opp motivasjonen til deltagerne. Det er også et vesentlig poeng å bryte de vanene som snuserne har tillagt seg, sier Holm Sælid.

Ønsker du å delta på snuskuttkurs? Send en mail til
post@ostfoldhelsa.no for å få mer informasjon.