Gratis frukt og skolefrokost?

Østfold kan bli det første fylket som innfører frokost og gratis frukt og grønt på videregående trinn. 


Ber Brustad om en krone

Les saksfremlegget til politikerne her

Les utredningen til politikerne her


Les omtale på hjemmesidene til NRK Østfold

Les omtale i Sarpsborg Arbeiderblad

Les omtale i Moss Dagblad

Les omtale i Smaalenenes Avis

Les omtale i Moss Avis

Les omtale i Halden Dagblad

Går det som Folkehelseprogrammet i Østfold ønsker kan samtlige 9 000 elever nyte godt av ordningene fra høsten 2008. I første omgang er det foreslått for politikerne i Østfold fylkeskommune at det prøves ut en forsøksordning for å høste erfaringer. Helsekomiteen i fylket skal ta stilling til saken den 16. april. I saksbeskrivelsen er det utredet kostnader ved å prøve ut ordningene på 8 skoler. Skulle dette få politisk aksept, vil cirka 6 500 elever ta del i forsøksordningene allerede fra august 2007.

– Vi ser store sosiale helseforskjeller i befolkningen, der de med lav inntekt og utdannelse også har dårligst kosthold og helse. Også barna til de med lav inntekt og utdannelse rammes. Derfor er det ekstremt viktig at våre forebyggende tiltak også når de som har dårligst forutsetninger for å velge sunne livsstilsvaner, sier leder av helsekomiteen i fylkeskommunen, Inger-Christin Torp.

På denne bakgrunn er frukt- og grøntordningen foreslått å være gratis for alle, mens skolefrokostordningen er foreslått å være gratis for de 10 prosent av elevene som behøver det mest. For de øvrige elevene er det foreslått for politikerne at elevene skal betale 5 kroner, mens fylkeskommunen subsidierer ca. 1.50.

– Gjennom skolehelsetjenesten, skolens rådgivere og samarbeid med barnevern og sosialtjeneste har vi god kunnskap om hvilke elever som har behov for å få subsidiert frokosten i sin helhet. Hvis politikerne gir klarsignal, tar vi sikte på å etablere en matkupongordning slik at det ikke synliggjøres at enkelte får hele frokosten dekket. Det er viktig å ikke stigmatisere enkeltelever, sier konstituert leder av Folkehelseprogrammet i Østfold, Knut-Johan Rognlien.

Mens fruktordningen for grunnskolen har en stykkpris på 3,50 kroner per dag vil den foreslåtte fylkeskommunale ordningen ha en stykkpris på 1,7 kroner per dag.

– Frukt og grønnsaker har ulik pris, og en forklaring til at vi kommer ned i en så lav kostnad er at vi tar sikte på å servere mye gulrot som er en billig grønnsak. Pærer og epler, som koster mer, kan vi i så fall ikke tilby like ofte, sier han.

Et oppsett utarbeidet av Folkehelseprogrammet viser at hvis det etableres en gratis frukt- og grøntordning ved fire videregående skoler vil det koste cirka 900 000 kroner i neste skoleår. Det er da tatt utgangspunkt i at 70 % av elevene vil spise frukt hver dag. Den foreslåtte skolefrokosten vil koste cirka en million kroner i samme periode – også det på fire forsøksskoler.

– I begge regnestykkene er det beregnet hvor mye ekstraarbeid som kantinepersonell vil måtte påregne. Vi har også lagt inn utgifter for en sosiallærer som spiser frokost sammen med elevene. Vi mener det er veldig viktig at en slik frokost gjøres til et hyggelig måltid, med god atmosfære og med mulighet for å snakke med voksne mennesker. Vi tror at hvis dette tiltaket innføres kan det også bedre skolemiljøet i sin helhet, sier Rognlien.

Ordningen med skolefrokost og frukt- og grønt er også ventet å bedre karakterene til elevene. En studie som ble gjennomført av Universitetet i Oslo i 2005 viste at elever som ikke spiste frokost hadde dobbelt så stor sannsynlighet for dårlige karakterer i forhold til dem som spiste frokost daglig.

– Folkehelseprogrammet forsøker å stimulere til et sunt kosthold i befolkningen, og vi har jobbet mye for å redusere brus- og saftdrikking blant ungdom. Vi har for eksempel bidratt sterkt til at alle ungdomsskolene i fylket har installert vannkjølere. Vi har også spilt en sentral rolle for å installere vannkjølere på de videregående skolene og der er det allerede installert mer enn 50 kjølere på 11 skoler. Vi startet med dette etter et forsøk på Mysen videregående skole, hvor det viste seg at skolen solgte 50 færre brusflasker per dag fra brusautomaten etter at de installerte en vannkjøler, sier Rognlien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 12.04.2007 10:42 )