Gåbuss-suksess i Fredrikstad

Gåbuss-kampanjen til Folkehelseprogrammet i Fredrikstad er blitt en suksess. Hele 18 av 23 skoler har deltatt!

Les omtale i Fredriksstad Blad