Fysisk aktivitet gir resultater

I snart to år har Folkehelseprogrammet i Eidsberg satset på økt fysisk aktivitet overfor skolebarna ved Tenor skole. Nå viser resultatene seg i form av bedre kondisjon og kroppsbeherskelse.

– Vi ser en trend i Norge der barn er i mindre
fysisk aktivitet og flere er overvektige. Gjennom prosjektet ?Aktiv
Skoledag? har vi forsøkt å legge til rette for mer fysisk aktivitet i
skoledagen. En dag i uken har elevene en ordinær gymtime, de fire andre
dagene er det lagt opp til en halv time med ulike former for fysisk
aktivitet, sier prosjektleder Elsie Brenne.

Klassene ved
barneskolen Tenor har dermed cirka dobbelt så mye fysisk aktivitet i
dag enn hva de hadde for to år siden. Skolen har også opprettet en egen
hinderløype som blir benyttet i satsningen på mer aktivitet ? et arbeid
som lærere og elever har utført i fellesskap. Også Slitu IF har deltatt
i prosjektet.

Resultatene som Tenor skole i Eidsberg kan vise til er blant annet:

?
En økning i balansetesten på 6 sekunder fra test til retest, hvilket
betyr en økning på 75 % i både fjerde og femte klasse. For alle
klassene er økningen i denne testen på 38%.

? En bedring av kondisjonen for den klassen som hadde mest fysisk aktivitet på 7-8 %


Vi er godt fornøyd med all fremgang som vi kan dokumentere. Den
generelle utviklingen i Norge blant denne aldersgruppen kan se ut til
at kondisjon og koordinasjon blir dårligere ? derfor er det viktig at
vi kan spore en fremgang, sier Brenne.

Hun påpeker imidlertid at
det har vært vanskelig å trekke konklusjoner på om innsatsen har
medført resultater i forhold elevenes vektutvikling. Dette skyldes at
skolen har for få elever til å trekke sikre slutninger, og at
vektutvikling må sees over tid.

En spørreundersøkelse som er
gjennomført ved Tenor skole viser at 77 % av elevene likte veldig godt
å ha fysisk aktivitet på skolen, mens 74 % mente at de burde har mer
fysisk aktivitet enn de har i dag.

Også lærerne er positive til
den nye skolehverdagen. De mener at det ikke har vært noen nevneverdig
belastning å legge til rette for mer fysisk aktivitet, og de tror
tiltaket er positivt for skolemiljøet. Både elever og lærere gir
uttrykk for at de tror at også foreldrene er positive til at skolen
satser på økt fysisk aktivitet.

– En av konklusjonene fra
prosjektet er således at det er praktisk gjennomførbart å legge til
rette for 30 minutters fysisk aktivitet hver dag. Det er viktig
kunnskap når vi nå skal vurdere om alle skolene i Eidsberg skal følge
Tenor-modellen. Ellers er det gledelig at lærerne mener at den økte
fysiske aktiviteten ikke har gått utover annen undervisning, sier
Brenne.