Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg vil at barna skal gå til skolen

Jørn Claudius (bildet) i Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg har sett seg lei på at foreldre kjører barna sine til skolen. ? Vi ser at barn og ungdom er i for liten fysisk aktivitet. For mange fører dette til overvekt og helseplager senere i livet. Et enkelt bidrag for å gjøre ungdommen sunnere er at barna må gå eller sykle til skolen, fastslår han. ?Skoleveisuka 2003? er i gang!

?Skoleveisuka 2003? er en kampanje som er
igangsatt av Statens vegvesen og Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg.
Aksjonen er støttet av Folkehelseprogrammet. Den skal sørge for at barn
og ungdom igjen velger å sykle eller gå til skolen. Selv om
startskuddet går i disse dager, velger skolene selv om og når dem
ønsker å gjennomføre skoleveisuka.

– Vi tror det er veldig
mange familier som i utgangspunktet ønsker at barna sine skal få trim
ved å enten gå eller sykle til skolen. I tillegg husker vi sikkert fra
vår barndom at denne veien var fylt av mange spennende og morsomme
opplevelser. Dessverre er det mange som er engstelige for barna sine på
grunn av økt trafikkmengde og uvettig kjøring. Vi ønsker derfor å gi
skoleveien tilbake til barna, blant annet ved at vi arbeider for å
gjøre disse veiene sikre og trygge, sier han.

Han ønsker nå et
samarbeid med skolene i fylket. I første omgang vil Statens Vegvesen,
Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg og Folkehelseprogrammet sette
spørsmålet på dagsorden i én uke. Kampanjen vil da bli synliggjort med
bannere og flagg. Bussene vil slippe av elevene et stykke fra skolen
slik at dem kan gå de siste meterne. Hver skole som kjører kampanjen
vil utforme et program som er spesielt tilpasset sin skole. Av
aktiviteter som er foreslått langs skoleveien kan nevnes hinderløyper,
naturstier, skattejakt, trafikktellinger, blomst- og dyretellinger,
kartlegging av veiskilt, opplæring i trafikkregler og balanseøvelser
med sykkel. Også i skolegården vil det bli arrangert en rekke
forskjellige tiltak.

Claudius håper at et slikt aksjon har en effekt utover den uka kampanjen varer.


Vårt mål er at barna skal sette pris på skoleveien, samtidig som de
venner seg til å være i fysisk aktivitet. Forhåpentligvis vil dem selv
ta initiativ til å sykle eller gå til skolen også i tiden etter
kampanjen. Samtidig håper vi å skape en forståelse blant foreldrene for
at man gjør barna en bjørnetjeneste ved å frakte dem helt frem til
skoletrappa, sier han.

Claudius er ikke redd for at foreldrene vil stusse over at Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg vil sende barna ut i trafikken.

Nei, dette handler ikke om å sende barn ut på trafikkfarlige veier.
Dette handler om å oppnå en helsegevinst på veier hvor det er liten
fare for skader og ulykker. Vår viktigste målgruppe er barn som blir
kjørt til skolen, til tross for at skoleveien ikke er trafikkfarlig. Vi
må imidlertid innse at på enkelte trafikkfarlige veier, er det
forståelig at foreldre ikke vil slippe barna fritt løs. Men kanskje lar
det seg gjøre at de går de siste meterne hvis denne delen av skoleveien
er trygg, sier han.

Fakta fra det nasjonale prosjektet Aktive Skolebarn

Dette har skjedd med barna våre på 20 år
Mange
barn er i dag motorisk svake og beveger seg klønete. Forskning viser at
fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene er viktig for helsen senere i
livet. Norsk senter for barneforskning ved Universitetet i Trondheim
oppsummerer en del trender som beskriver denne utviklingen:

? Norske barn bruker gjennomsnittlig over fire timer daglig på medier (TV, video, PC o.s.v.)
? Gjennomsnittsvekten på 9-åringer har økt med cirka 3 kilo
? Stadig mer barneaktivitet skjer på de voksnes premisser
? Barn er i ro 75% av tiden når aktivitetene er voksenstyrt
? Barn beveger seg dobbelt så mye når de er uten voksne
? Barn blir kjørt med bil, selv når det er kort vei dit de skal
? Kløften øker mellom de fysisk aktive barna og de passive barna
? 20% av tenåringene har symptomer på skjelett- og muskelplager

Hva skjer når aktivitetsnivået synker?
Hva
skjer egentlig når aktivitetsnivået syker? Jo, gjennomsnittsvekten øker
i takt med helseproblemer som dårligere motorikk, styrke, utholdenhet,
bevegelighet og utvikling av skjelettet? Dette er problemer barna vil
dra med seg resten av livet, og som sannsynligvis vil koste samfunnet
store ressurser.

Men det er håp
Selv moderat fysisk
aktivitet bidrar til å forebygge folkesykdommer som overvekt, hjerte-
og karsykdommer, noen kreftformer, type 2-diabetes og benskjørhet. Det
anbefales at barn og unge er i fysisk aktivitet minst en time daglig. Å
gå eller sykle til skolen er derfor aktiviteter som sikrer at barna får
brukt kroppen hver dag ? i frisk luft.