Fylkeskommunen legger seg i trening

11. juni står slaget om Svinesund. 5 000 personer er allerede påmeldt, og fylkeskommunalt ansatte går foran med et godt eksempel.