Funn fra undersøkelse ble presentert

Det var stor interesse da resultater fra den store folkehelseundersøkelsen “Østfold Helseprofil” ble offentliggjort.

Funn og analyser fra undersøkelsen ble den 22. november presentert av Østfoldhelsa og Østfold fylkeskommune. 44.000 østfoldinger mottok spørreskjema og over 17.000 østfoldinger svarte.

På denne samlingen fikk ca 30 tilhørere fra hele fylket høre konklusjoner og analyser på fylkestall. Det var folkehelseanalytiker Gunilla Martinsson og prosjektleder Niels Rasmusssen som presenterte undersøkelsen.

– Vi får her mer kunnskap om forhold i Østfold-samfunnet. Det er en av flere kilder vi behøver for å få en oversikt over befolkningens helsetilstand. Denne type data er særlig egnet for bruk i samfunnsplanlegging og politikkutforming. Det er et utgangspunkt for å rangere hvilke type utfordringer vi anser som størst og som derfor bør følges opp gjennom forebyggende og helsefremmende grep, sa Martinsson.

Foredrag av Martinsson-Rasmussen.

Martinsson i intervju med NRK Østfold TV.

Styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp ledet seminaret. Hun hadde dessuten både innledning og oppsummering:

– Svært få fylkeskommuner har gjenomført lignende undersøkelser som i Østfold. Disse resultatene rommer en av flere viktige kilder for å imøtekomme kravene til helseoversikt som kommuner og fylkeskommuner har fått i folkehelseforskriften av 2012 sier Torp. – Dessuten er slike undersøkelser et virkemiddel for planegging, politikkutforming og prioritering.

Torp i intervju med NRK Østfold.

Asle Moltumyr seniorra?dgiver i Helsedirektoratet, som har samarbeidet med folkehelsemiljøet i Østfold i 25 år, ga historiske refleksjoner rundt planlegging, folkehelse og arbeidet i etterkant av folkehelseloven.

Foredrag av Moltumyr.

Involvering av ungdom i kommunikative planprosesser i Hobøl med utgangspunkt i selvopplevde folkehelsedata – var et engasjerende foredrag av Asbjørn Hjorthaug, tidligere rektor i Hobøl kommune. Helseundersøkelser blant ungdom er viktig og resultatene må brukes i en dialog med ungdommene.

– Her må en se fremover og ta i bruk sosiale medier – hevdet Hjorthaug.

Foredrag av Hjorthaug.

Programmet og invitasjonen til konferansen kan du laste ned her.