Fullstappet sikkerhetsuke i Fredrikstad

Mer enn 20 aktiviteter på syv dager. Det er hva folkehelseaktører i Fredrikstad har planlagt for Eldres Sikkerhetsuke 2003. Fra 2. oktober går det slag i slag fra morgen til kveld med en rekke forskjellige tilbud for den eldre garde.

Opplæring i stavgang, demonstrasjon av
sikkerhetsartikler, seniordans, forebygging av brann og foredrag om
kosthold er noen av aktivitetene som pensjonistene i Fredrikstad kan
være med på. Bak tiltaket står Fredrikstad kommune, i samarbeid med
frivillige organisasjoner og byens frivillighetssentraler.

Skal få flere gode leveår

Skal vi gjøre hverdagen for eldre trygg og sikker, kan vi ikke bare
fokusere på reduksjon av fallfeller. Vel så viktig er det å få eldre i
aktivitet, få dem til å bruke kroppen sin og ha et meningsfullt og
aktivt liv. På den måten får vi fornøyde eldre som vil få flere gode
leveår. Det vil også bidra til at de holder seg friskere lengre og
pådrar seg færre skader, tror folkehelsekoordinator i Fredrikstad, Line
Ø. Angeloff.

Fredrikstad kommune har fått status som en ?Safe
Community?. Dette er et konsept til Verdens Helseorganisasjon, der
kommuner som arbeider etter et sett med skadeforebyggende kriterier kan
smykke seg med den prestisjefulle utmerkelsen.- En slik tittel
forplikter, og vi vet at det er mange kommuner som mister litt av
pågangsmotet når dem etter mange års arbeid endelig oppnår denne
statusen. I Fredrikstad er vi oppmerksomme på at vi ikke kan hvile på
laurbærene. Sikkerhetsuka for eldre viser at det skadeforebyggende
arbeidet fortsatt gror godt her, mener Angeloff.

Vil bevisstgjøre eldre
Hun tror sikkerhetsuka vil være et viktig bidrag i arbeidet for å få ned antall skader og ulykker.


Jo eldre man blir, desto svakere blir synet, hørselen, beinbygningen og
muskulaturen. Dette øker faren for skader. Ved å bevisstgjøre eldre på
hvilke grep de kan gjøre i livet sitt for å holde seg sunne og
skadefrie, tror vi at vi kan få effekt. Hvem vil vel ikke gjøre enkle
grep i hverdagen, hvis gevinsten er å unngå et lårhalsbrudd, spør
Angeloff.