Full fart på SFO

Folkehelsesatsningen i Spydeberg har resultert i økt fysisk aktivitet for barna i SFO. Et godt eksempel på lokalt samarbeid som gir gir resultater!