Vil inkludere med hjelp av frivillighet

Fire byer i Østfold får nå mulighet til å være med på et frivilligprosjekt for å inkludere innvandrere.

Det er fylkeskommunen og Østfoldhelsa som innvilger 200.000 kroner til enten Fredrikstad, Sarpsborg, Moss eller Eidsberg hvis de ønsker å samarbeide med den lokale frivilligheten for å inkludere nye landsmenn. Halden er allerede med.

– Vi ønsker at frivillige organisasjoner kan være faddere for en person som deltar på introduksjonsprogrammet. Intensjonen er at han eller hun skal delta i styrearbeid, på årsmøtet og i aktivitetene som laget driver.

Det sier styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp. Hun håper prosjektet vil forsterke deltagernes samfunnsforståelse og språkferdigheter. Introduksjonsprogrammet er et kvalifiseringsprogram for enkelte innvandrergrupper. Det gir grunnleggende ferdigheter i norsk samfunnsliv, samt språktrening. Det forbereder deltakerne på et aktivt arbeidsliv eller motiverer til utdanning. Ved å være med i frivilligheten, gis de en arena der de får prøvd ut kunnskapen.

–Et tilsvarende prosjekt er gjennomført i noen kommuner i Troms. Der så de at innvandrere som var frivillige hadde lettere for å få seg jobb. De fikk et større sosialt nettverk, som er viktig i og med at mange jobber ikke lyses ikke ut, sier Torp.

Må unngå et forskjells-Norge
Østfold opplever en økende innvandring, og mange søker asyl. Innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika har en betydelig høyere sannsynlighet for å gå inn i fattigdom.

– Får vi store sosiale ulikheter, er det noe alle taper på – også de med best økonomi. All forskning tilsier at det vil resultere i et samfunn med en rekke problemer, hvorav økt kriminalitet bare er ett av mange eksempler. Det er derfor viktig å få flest mulig inn i arbeidslivet, sier Torp.

Hun håper at både kommuner og frivillighet er positive til ideen.

– Fylkeskommuner, kommuner og stat makter ikke å inkludere innvandrere alene. Vi er helt avhengige av å mobilisere nærmiljøene til innsats, sier hun.

Skoler i demokrati
I Norge blir frivillige organisasjoner omtalt som skoler i demokrati.

– Det har sammenheng med at de er organisert slik at standpunktene avspeiler medlemmenes synspunkter, og hvor medlemmene har mulighet til å ytre seg og bli hørt. I tillegg står styret til ansvar for årsmøtet. Prosjektet er derfor opptatt av å utvikle deltagernes demokratiforståelse ved hjelp av frivilligheten, sier Torp.

Deltakelse kan øke innsikten om offentlige institusjoner, politikkutforming og om organisasjonsdrift. Dermed utvikles ferdigheter og engasjement som kommer organisasjonene og demokratiet til gode.